Hvad betyder TLFG?

Det enkle svar er TYSKlærerforeningen for Grundskolen.

Men det er meget mere end det:

TYSKlærerforeningen for Grundskolen blev grundlagt efteråret 2009 af en samling entusiastiske tysklærere fra folkeskolen.

Af foreningens vedtægter fremgår det, at det er foreningens formål at styrke undervisningen i tysk. Dette mål søges opnået ved bl.a. at:

1.    formidle faglig og pædagogisk kontakt og afholde møder og kurser

2.    samarbejde med institutioner og andre faglige organisationer i ind- og udland

3.    rådgive ministre og uddannelsesudvalg omkring fagets situation og muligheder.

Ad 1. Den faglige og pædagogiske kontakt sker løbende gennem foreningens lukkede konference for medlemmer på Facebook og gennem foreningens åbne facebookside: www.facebook.com/TysklaererforeningenForGrundskolen

I den lukkede konference på Facebook stiller medlemmerne løbende spørgsmål af faglig og pædagogisk karakter, og der er næsten altid en hjælpende hånd inden for få timer.

På TLFG's åbne facebookside fodres medlemmer og ikke medlemmer løbende med ideer, morsomheder og henvisninger til, hvad der lige netop nu rører sig inden for faget.

På foreningens hjemmeside www.tysklaerer.dk kan man løbende finde artikler og beretninger, nyheder, kurser, tilmeldinger og kontakte TLFG.

Det årlige udlandskursus har i de forgangne år bragt kolleger fra hele landet sammen til kulturelle og pædagogiske oplevelser, der rækker langt ud over almindelige rejser til de tysktalende lande.

Medlemmer får tilsendt ca. 6 nyhedsblade om året. De informeres her om foreningens sprogpolitiske arbejde og øvrige tiltag, ligesom der berettes om aktuelle initiativer og kurser. 

         

Ad 2. TLFG arbejder løbende sammen med Gymnasiernes Tysklærerforening, Handelsskolernes Tysklærerforening og Sproglærerforeningens tysk fagudvalg. Eksempelvis afholdtes der i foråret 2013 en ”Brobygningskonference”, hvor der blev drøftet brobygning fra folkeskole frem til universitetet. Foreningen har været repræsenteret i Bozen af foreningens næstformand Carl Kinze på Internationaler Deutschlehrerverbands verdenskonference sommeren 2013.

I Danmark har TLFG et tæt samarbejde med Goethe Instituttets medarbejdere, og der er ofte tætte relationer til Den Tyske Ambassade (Deutsche Botschaft).

Ad 3. Foreningen har siden sin opstart haft til hensigt at arbejde for et tidligere begyndelsestidspunkt for tyskundervisningen og for at gøre faget obligatorisk. Det har ført til mange henvendelser til og møder med ministre, folketingets undervisningsudvalg og med direkte kontakt til skoleinteresserede medlemmer i de enkelte partier. I januar 2013 havde Sprogpolitisk Udvalg foretræde for folketingets børne- og ungdomspolitiske udvalg og fik her lejlighed til at fremlægge og debattere synspunkter for en tidligere og obligatorisk undervisning i tysk.

Det var derfor også med tilfredshed, at vi kunne konstatere, at Forslag til lov om ændring  af Lov om folkeskolen (L 51), der blev vedtaget den 20.12.2013 havde følgende formulering i § 5 pkt. E: Tysk eller fransk udbydes på 5. – 9. klassetrin – jf. dog stk. 3 Hver skole skal udbyde tysk og kan udbyde fransk.

TLFG havde dermed opnået, hvad foreningen havde arbejdet for siden foreningens grundlæggelse.

I 2019 er TLFG er med i Undervisningsministeriets faggruppe for Tysk, og desuden er TLFG repræsenteret i de to Advisory boards samt i Den Nationale Følgegruppe i Det nationale Center for Fremmedsprog.

e33339db-7f20-46bb-9393-82966813af14-jpg

General Data Protection Regulation (GDPR)

Sådan håndterer TLFG, Tysklærerforeningen for Grundskolen, dine personlige oplysninger: 

Fra den 25. maj 2018 gælder de nye regler for beskyttelse af dine persondata General Data Protection Regulation (GDPR) i hele EU. I den forbindelse har vi opdateret vores vilkår, og du kan læse, hvordan foreningen bruger og håndterer medlemmernes personlige oplysninger.

Læs mere her

Har du spørgsmål til foreningen kan du skrive til os på
info@tysklaerer.dk