Berlin udskudt til 2021

Solopgang over Berlin -

skal du opleve det?

30. september-2. oktober 2021

Se program

Tilmelding

Tysklærerdagene er udsat til 2021 pga. skærpet forsamlingsforbud

Se program

Tilmelding

Tyskkonkurrence 8-10 klasse - >> se mere

Nyheder fra pressen

Kønskorrekt sprog

Af ANN-KRISTIN HENRIKSEN

Køn i sprog er mere end grammatik. På flere europæiske sprog er mange substantiver bygget til at vise et køn. Store dele af befolkningerne finder aspekter ved dette uacceptabelt, og så ændrer sprogbrugen sig. Der diskuteres på livet løs. Selvom dansk ikke er helt så låst på køn som andre sprog, taler temaet lige ind i problematikker som mange teenagere er optagede af.

En stjerne

På dansk hedder de elever. På tysk Schülerinnen und Schüler. Sådan siger man for at vise at man ikke kun mener drengene. Men det er da ret tungt. Skriftligt har man længe kunnet komme omkring det ved at skrive SchülerInnen eller Schüler*innen. Det er først for nyligt at jeg har været opmærksom på at man kan udtale stjernen, das Gendersternchen, som en lille pause – og at folk gør det, om end ikke konsekvent. Jeg hørte det for nylig i en tysk nyhedsudsendelse. En journalist sagde Minister*innen med en lille bitte pause. I næste sætning sagde han dog: Politiker, uden nogen inkluderende markering.

En anden stjerne

Grunden til min opmærksomhed er et undervisningsforløb som Dominique, en kvik ung tysker, har tilrettelagt for mine 10. klasses elever. De unge er faktisk meget optagede af hvad det betyder at være født som pige, dreng eller midt i mellem, så ok, det prøver vi. Jeg forberedte eleverne på temaet ved at lade dem lytte til en god forklaring på dansk på RADIO4s program Genau (6:50)...

Genau om ny Duden

folkeskolen.dk 30.11.2020

Det haster

Af: ERIKA WÜNSCHE

Så fik region Midtjylland en sprogstrategi. Fantastisk og forhåbentlig en inspiration til andre regioner, kommuner og måske endda en øjenåbner for de nationale politikere.

Udfordringer med fremmedsprogene

Region Midtjylland har samme udfordringer med fremmedsprogene som resten af landet. Det er ikke nok med gode engelskkundskaber og barren skal sættes højt med det fremtidige arbejde med fremmedsprogene. Og det er på høje tid. Region Midtjylland tager det alvorligt. Søgningen til sprogene på ungdomsuddannelserne er faretruende lav, universiteter og professionshøjskoler lukker sproguddannelser på grund af manglende studerende. Det lider folkeskolen også under, da fremmedsprogslærere er en mangelvare og et sprog som fransk ikke skal tilbydes...

folkeskolen.dk 29.11.2020

HUSK! Denne GRENZGENIALE julekalender med aktiviteter på flere niveauer. Tjek også opgaverne ud under RESSOURCEN i hver "låge"!

Af: Adeline Muntenjon
 

Venstre ønsker ny Tysklandsstrategi – bakker de øvrige partier op?

Af: FLEMMING NYGAARD

Af Grænseforeningens hjemmeside www.graenseforeningen.dk fremgår det den 20. november 2020, at ”Venstre ønsker ny Tysklandsstrategi”. Udsagnet bygger på et beslutningsforslag fremsat af Venstre og på en kronik i Flensborg Avis, hvor Bertel Haarder udtrykker sig om strategien.  Af kronikken fremgår det, at Danmark skal arbejde endnu tættere med Tyskland, og Venstre mener, at den socialdemokratiske regering bør udarbejde en ny Tysklandsstrategi inden 1. juni 2021. Strategien skal styrke de økonomiske og kulturelle bånd mellem Danmark og Tyskland.

Beslutningsforslaget… 

... er fremsat af Venstrepolitikerne Eva Kjer Hansen, Anni Matthiesen, Christoffer Aagaard Melson, Ellen Trane Nørby, Hans Christian Schmidt, Ulla Tørnæs, og Michael Aastrup den 12. november 2020, og er derfor det første politiske tiltag til at styrke faget tysk siden 2016. Strategien indeholdt dengang konkrete tiltag, som gav danske virksomheder lettere adgang til det store tyske marked inden for områder som grøn omstilling, byggeri og digitalisering (Statsministeriet, »Regeringens strategi for Tyskland«, februar 2016).

folkeskolen.dk 23.11.2020

Sproglærer: Sådan arbejder jeg med højfrekvente ord

Af: Sebastian Bjerril

Lærer Birgitte Schmidt Stæhr bruger hver tysklektion på at arbejde med elevernes ordforråd. Ifølge hende bør elevernes ordforråd både bestå af højfrekvente ord og temabaserede.

Kender dine elever top-500 over de ord, der oftest bruges på tysk?

De fleste tysklærere vil nok svare nej til spørgsmålet.

Men spørger man tysklærer i gymnasiet Elsebeth Bechmann, så burde lærerne i folkeskolen systematisk arbejde med de højfrekvente ord. For ifølge hende vil eleverne være i stand til at forstå 70-80 procent af ordene i enhver tysk tekst, hvis de kender de 500 mest brugte tyske ord.

Tysk- og engelsklærer på Tølløse Privat- og Efterskole Birgitte Schmidt Stæhr er en af de lærere, der inkorporer de højfrekvente ord som en helt fast rutine i sine tysktimer.

Skolen en kombineret privatskole for udskolingen og efterskole. Birgitte Schmidt Stæhr er således vant til både at få nye klasser både i 7., 9. og 10. klasse. Og her oplever hun nogle gange klasser med elever, der har et meget begrænset ordforråd.

"Jeg har nogle gange siddet med elever i 9. klasse, som ikke kender helt basale ord. Det undrer mig, fordi det er ord, jeg ved,  de har set så mange gange i løbet af deres skoletid, men alligevel ved de stadig ikke, hvad de betyder. Det har gjort det tydeligt, hvor vigtigt det er at arbejde med deres ordforråd".

folkeskolen.dk 24.11.2020

Juleinspiration

Af ERIKA WÜNSCHE

VIA CFU - fremmedsprog har lavet en lille huskeseddel for juleinspiration. Tysk, fransk og engelsk. Korte og længere film med og uden undertekster.

Se her;

 mitCFU.dk/lnky2cv

folkeskolen.dk 23.11.2020

Venstre ønsker ny Tysklandsstrategi

Oppositionspartiet Venstre mener, at den socialdemokratiske regering bør udarbejde en ny Tysklandsstrategi inden juni 2021. Den nye strategi skal styrke de økonomiske og kulturelle bånd mellem Danmark og Tyskland.

Forholdet mellem Danmark og Tyskland skal styrkes, både økonomisk og kulturelt. Det mener oppositionspartiet Venstre, der i et nyt beslutningsforslag opfordrer regeringen til at udarbejde en ny Tysklandsstrategi inden 1. juni 2021.  

”Venstre mener, at der er et uforløst potentiale i et tættere samarbejde med Tyskland, herunder særlig i forhold til samhandel”, står der i beslutningsforslaget, der er fremsat af Venstrepolitikerne Eva Kjer Hansen, Anni Matthiesen, Christoffer Aagaard Melson, Ellen Trane Nørby, Hans Christian Schmidt, Ulla Tørnæs, og Michael Aastrup.  

Særligt ønsker Venstre at styrke den danske eksport til Tyskland, at tiltrække flere tyske turister til Danmark samt at styrke det tyske sprog i Danmark. I en kronik i Flensborg Avis uddyber Bertel Haarder, folketingsmedlem for Venstre og tidligere minister, at der er behov for en ny Tysklandsstrategi, da interessen er for Tyskland og det tyske sprog er faldende...  

graenseforeningen.dk 20.11.20

DF-ordfører om triste sprog-tal: Der var brug for en kortlægning

Af: Sebastian Bjerril

Der var brug for en form for kortlægning, mener uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl. Han bad derfor ministeriet om et overblik fremmedsprogenes popularitet eller mangel på samme i uddannelsessystemet og håber, at det kan starte en diskussion.

Det var ikke rar læsning, hvis man er fortaler for sprogdiversitet i det danske uddannelsessystem, da folkeskolen.dk/tyskfransk i sidste uge gav et overblik over, hvordan det står til med tysk, fransk og spansk op gennem uddannelsessystemet.

Overblikket var muligt at lave, fordi Dansk Folkepartis uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl havde fået børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) til at fremskaffe en hulens masse tal om, hvordan det står til med sprogene.

"Vi har i længere tid haft en diskussion om, hvordan det går med fremmedsprogene, og om det kun er engelsk, der skal alting. Jeg hører påstande og udsagn fra miljøerne om, at der er store udfordringer, og at det går tilbage med de andre fremmedsprog, fordi der ikke er nogen, der vil uddannes til det. Derfor var det et forsøg på at starte en form for kortlægning. Hvad er egentlig op og ned? Og hvor stort er behovet for at gøre noget?", fortæller Jens Henrik Thulesen Dahl til folkeskolen.dk/tyskfransk...

folkeskolen.dk 17.11.2020 

Dansk Industri slår alarm: Alt for få kan tale tysk

Færre og færre kan tale tysk, og det er et problem for samhandel med Tyskland.

Tyskland er vores nærmeste nabo og største handelspartner, men vi har svært ved at tale sammen.

Det viser sig både på ungdomsuddannelserne, hvor færre har valgt tysk igennem de seneste år, ifølge tal fra Undervisningsministeriet. Det kan også mærkes i erhvervslivet, hvor det bliver sværere at finde medarbejdere med gode tyskkundskaber.

Det er et problem for de mange virksomheder i Danmark, der handler med tyske virksomheder. Alene i Syd- og Sønderjylland har over 1000 virksomheder tyske handelspartnere.

LÆS OGSÅ: Nein danke: Færre elever vælger tysk i gymnasiet

Én af dem er Agramkow i Sønderborg. Deres store tyske kunder er vant til at kommunikere på tysk, og det er også én af grundene til, at de handler hos Agramkow, fortæller salgschef, Lars Peter Christensen.

dr.dk 15.11.2020


Nein danke: Færre elever vælger tysk i gymnasiet

Færre elever på de gymnasiale uddannelser foretrækker tysk, når de skal vælge sprog til skoleskemaet.

Tysk bliver i højere grad valgt fra, når elever på gymnasiale uddannelser skal vælge sprog til skemaet. Det viser tal fra Undervisningsministeriet.

I 2010 havde 46,6 procent af studenterne valgt tysk fortsættersprog. I 2015 var det 42,7 procent. Og i 2013 var der ingen gymnasieelever, der havde valgt tysk som begyndersprog.

- Kendskabet til tysk er generelt gået tilbage i den unge generation. Der er færre, der vælger tysk i gymnasiet, end der var tidligere. Det gør, at de unge ikke kan bruge tysk, som de kunne før, når de kommer på en videregående uddannelse, siger forsker i uddannelses- og forskningspolitik med fokus på tysk Jens Erik Mogensen fra Københavns Universitet.

dr.dk 16.10.2020

Et bredt og sammenhængende udbud af fremmedsprog

Af Flemming Nygaard

Et tidligere blogindlæg ”Mit Englisch kommt man durch, mit Deutsch kommt man weiter” danner sammen med et besøg på det Nationale Center for Fremmedsprogs hjemmeside, baggrunden for nedenstående blogindlæg.

I et blogindlæg den 8. november ”Mit Englisch kommt man durch, mit Deutsch kommt man weiter” (https://www.folkeskolen.dk/1858284/mit-englisch-kommt-man-durch-mit-deutsch-kommt-man-weiter) kan man læse, at professor i statskundskab ved Københavns universitet Martin Marcussen udtrykker ”…da Merete Riisager var undervisningsminister vedtog man en sprogstrategi, og bevilgede 100 millioner kroner til det Nationale Center for Fremmedsprog med bevidstheden om at få gang i behovet for fremmedsprog, så vi kan kommunikere med alle dele af verden på alle niveauer. Jeg kan i dag konstatere, at det, centret har gjort, er at beskæftige sig med mikroprojekter, der hver for sig er meget nyttige, men det at rejse en national bevidsthed om nødvendigheden af, at et lille land som Danmark har behov for en åbenhed for verdenen, har centret indtil videre ikke formået at skabe”.

Jeg har besøgt det Nationale Center for Fremmedsprogs hjemmeside (https://ncff.dk) og kan bekræfte, at centret har adskillige skibe i søen...

folkreskolen.dk 14.11.2020 

Det helt store overblik: Sådan står det til med sprogene i uddannelsessystemet

Af: Sebastian Bjerril

Sprogene bløder i det danske uddannelsessystem. Sådan har historien været igennem en årrække. Folkeskolen.dk/tyskfransk giver her et overblik over, hvordan det egentlig står til.

Man kan sagtens klare sig med engelsk, og derfor er der ikke brug at blive stærk til andre sprog. Sådan har tysk- og fransklærere bekymret refereret elevernes syn på skolens fremmedsprog igennem en årrække.

Den faldende interesse for fremmedsprog var senest skyld i, at Aalborg Universitet i sommer lukkede for flere af universitets sproguddannelser. Fremover er det ikke længere muligt at læse tysk, og universitet begrænsede også antallet af uddannelser med fokus på spansk.

Og så har der også været historier om, at der også er færre og færre studenter, der forlader landets gymnasier med andre sprog end engelsk på højniveau.

Men hvordan står det egentlig helt konkret til med fremmedsprogene i hele uddannelsessystemet? Det er det nu muligt at svare på, fordi Dansk Folkepartis uddannelses- og undervisningsordfører Jens Henrik Thulesen har bedt børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) fremskaffe en hulens masse tal om, hvordan det står til med sprogene.

De mange tal har ministeren nu leveret til DF-ordføreren, og derfor har folkeskolen.dk/tyskfransk med spænding kastet sig over tallene.

folkeskolen.dk 10.11.2020

Læringskonsulent

Af Erika Wünsche

Hold øje med UVM's hjemmeside, hvis du er interesseret i at blive læringskonsulent i tysk. Stillingen slås op i nærmeste fremtid.

Hold øje med stillingsopslaget her;

https://www.uvm.dk/

folkeskolen.dk 9.11.2020

Mit Englisch kommt man durch, mit Deutsch kommt man weiter

Af FLEMMING NYGAARD

I DR1s Orientering fredag den 6. november 2020 kunne man høre et interessant indslag om fremmedsprogenes betydning for blandt andet vort kulturelle samkvem med udlandet.  Professor Martin Marcussen fra KU og direktør for Tænketanken Europa, Lykke Friis blev interviewet om deres syn på fremmedsprogsindlæring.

Interviewet kan i sin helhed høres her efter 1:39.20https://www.dr.dk/radio/p1/orientering/orientering-2020-11-06

 

Der satses fra udenrigsministeriet på at få flere medarbejdere, der kan mere fremmedsprog. Via jobopslag søges der undervisere til tysk og spansk, der kan opgradere ministeriets medarbejdere, hvilket igen skyldes, at der blandt medarbejderne er et udtalt behov for at kunne mere tysk og spansk.

folkeskolen.dk 8.11.2020

Knock knock knock

Af Tine Lund

Klassens elever kommer løbende og åbner havedøren for to mærkeligt udseende mystiske personer, der banker på…

På spørgsmålet Are you class 4 Asgaard School lyder et højt jaaaa lyder fra eleverne, og vi rykker ind til tonerne fra … Den lyserøde panter….. bardum - bardum - bardum……….

Eleverne ved det ikke, men de deltager sammen elever fra en fransk, en spansk, en britisk og en hollandsk skole i et lige godkendt og bevilget Erasmus+ projekt. Skolen har i projektet fået penge til at 20 elever og 12 lærere kan besøge de samarbejdende skoler i løbet af de næste år.

Efter at have ’called headquarter’ og forsikret de andre lande om, at vi er det rigtige sted, spørger vi eleverne, om de har lyst til at være helt specielt udvalgte Top Secret Agents, der sammen med de andre skolers elever vil være med til at gøre verden til et bedre sted. Og det vil de selvfølgelig - vi går rundt og småsnakker med eleverne på engelsk. Vi kan kun tale engelsk, men forstår en lille bitte smule dansk - og eleverne er nysgerrige og vil gerne spørge.

Vi slutter vores introduktion med den hemmelige besked, der ligger til klassen på internettet i vores top secret headquarter ’twinspace’. Her har projektlederne sammen produceret en intro til første elevopgave. Eleverne skal designe deres egen Secret Agent  - og så går de i gang. Vi følger eleverne i et dobbeltmodul og kan selvfølgelig kun snakke engelsk - er der noget, de ikke forstår, må læreren oversætte.

folkeskolen.dk 31.10.2020

German-Danish Cultural Year of Friendship Erasmus+ Online contact seminar – 29 and 30 October 2020

Af TINE LUND

Det er nu så vigtigt, at eleverne ikke bliver fastholdt i en hjemmekultur, hvor de kun har lidt at gøre med få andre unge og verden lukker sig mere og mere omkring dem. I en Covid19 tid får online samarbejder med andre elever ude i verden en anderledes vigtig betydning.

- Vi hører, danskerne er så digitale og klarer skolesituationen med hjemsendelse af elever online - vi ønske at lære af danske skoler.

Jeg har netop deltagelse på online kontaktseminar for lærere. Denne gang arrangeret mellem Erasmus+ afdelingerne i Tyskland og Danmark. Igen et seminar udelukkende for danske og tyske lærere, hvor begge parter ønsker partnerskaber over grænsen. Enten online via eTwinnning alene eller partnersamarbejder, hvor der kan planlægges kommende fysiske møder for elever.

Det slår mig igen, hvor stor betydning det har for os, at vi søger hinanden og vil hinanden og værdsætter vores fælles rødder. Jeg møder stor velvilje og ønske om samarbejde. Det er eleverne, der tænkes på. Viden om at mødet mellem elever gør fordomme til skamme og skaber venskaber.

Og disse møder er så ønsket og eftertragtet fra såvel dansk og som fra tysk side...

folkeskolen.dk 30.10.2020

Svaret er spørgsmål

 

Af: Alice Buchhave Nørlem

Hvorfor gør jeg det, jeg gør? står der på forsiden af den seriøst udseende bog for sproglærere, som landede på anmelderbordet. Min familie har gjort sig vældigt lystige over den titel og udtrykt, at de glæder sig til at få svaret.

Min egen umiddelbare reaktion var: Fedt. Den glæder jeg mig til at læse! Jeg var overbevist om, at bogen var god, fra første øjekast. Det er i dennne sammenhæng en pointe i sig selv. "Hvorfor gør jeg det, jeg gør?" af Birgit Henriksen, Susana S. Fernández, Hanne Leth Andersen og Dorte Fristrup er nemlig god. Det er den bandt andet, fordi sproget er elegant, letoptageligt, ligefremt, seriøst, præcist og velvalgt. Præcis som titlen på bogen. Det er desværre ikke altid sådan, at bøger, der beskæftiger sig med sprog, er sprogligt velformede, men det er denne refleksionsbog altså, og det er en vigtig kvalitet.

folkeskolen.dk 28.10.2020

Undersøgelse vil vide, hvordan du tester og evaluerer i din sprogundervisning

Af: Sebastian Bjerril

En ny spørgeskemaundersøgelse fra Det Nationale Center for Fremmedsprog sætter fokus på evaluering i sprogundervisningen op igennem hele uddannelsessystemet. Vær med til at dele, hvordan du gør i din undervisning.

I en ny undersøgelse spørger Det Nationale Center for Fremmedsprog denne gang sproglærerne til deres "opfattelser, praksis, erfaring og behov i sprogevaluering, herunder intern evaluering (fx løbende, formativ) og ekstern evaluering (fx prøver, nationale tests), i det danske uddannelsessystem".

Ambitionen er, at sproglærernes svar skal bruges til at udvikle og forbedre uddannelser og vejledninger om sprogevaluering på tværs af uddannelsessystemet.

folkeskolen.dk 27.10.2020

Tidligere lærer vil have elever til at se deres sprog som skatte

Af: Sebastian Bjerril

Ethvert sprog bør betragtes som en skat, mener tidligere lærer Kristin R. Vilhjalmsdottir. Hun har udviklet et sprogprojekt, som i 2017 vandt Den Europæiske Sprogpris. Nu rejser hun landet rundt med projektet.

Hvad får dig til at stråle?

Det spørger tidligere lærer Kristin R. Vilhjalmsdottir elever i alle aldersgrupper i et forsøg på at skabe mere glæde og stolthed blandt andet ved deres flersprogethed. Det gør hun mit sit selvudviklede projekt, hun kalder Det flyvende tæppe.

Her arbejder eleverne typisk i en temauge med at komme ind til kernen i, hvad der gør dem glade, og hvad der definerer dem som enkeltpersoner. Det tror hun nemlig er nøglen til, at eleverne finder en glæde og nysgerrighed ved deres egne og andres sprog og kulturer.    

"Ambitionen er, at når vi arbejder med kulturforståelse, så vi skal vi længere og dybere ind i kulturbegrebet end det nationalkulturelle perspektiv, hvor kultur blot ses som udtryk for, at vi har baggrund fra forskellige lande. Vi skal åbne op for, at eleverne forstår, at vi alle er medskaber af kultur og kulturelle fællesskaber, og at vi bevæger os rundt i forskellige kulturelle verdener. Det tror jeg på kan være nøglen til at se hinanden i et bredere perspektiv og også skabe nysgerrighed og glæde i forhold til det at kunne mestre op til flere sprog", siger Kristin R. Vilhjalmsdottir. 

folkeskolen.dk 27.10.2020

Bare vi kunne møde dem……

Af TINE LUND

Kulturmøder - Akkreditering - et nyt tiltag

Kulturmøder

Intet er mere spændende for elever end at møde udenlandske elever på samme alder. Opleve den fremmedartede kultur og især opleve, at de kan kommunikere med ’ de andre’ fordi de kan et fremmedsprog. Og ikke mindst dele oplevelserne med resten af klassen. I det autentiske møde bliver den fremmede en ligestillet ven, som eleven spejler sig i. Og når skoler kan arrangere dette møde mellem elever på tværs af landegrænser, er de med til at nedbryde fordomme, udvikle elevernes verdensforståelse, faglighed og selvtillid. Men frem for alt er skolen med til at give eleverne en oplevelse for livet. Og tiden kommer igen, hvor vi kan rejse ud og møde hinanden.

Mange elever har været afsted eller arbejdet i samarbejdsprojekter og fået de unikke oplevelser gennem tildelte EU-midler til skolen. Vi kender dem som Comenius projekter, der i dag hedder Erasmus+ projekter.

For skolen ligger der en lang ansøgningsproces forud. Det er store tidskrævende ansøgninger, der skal skrives. Skrivearbejdet begynder typisk lang tid før projektet er en realitet og usikkerheden er der - vil midlerne blive bevilget?

folkeskolen.dk 26.10.2020
 

Tabt i (Google) oversættelsen

Af ERIKA WÜNSCHE

Hvordan får man eleverne til at afholde sig fra at bruge Google Translate til skriftlige opgaver? Er det for meget forlangt, at eleverne skal brygge en længere tekst sammen på et sprog, der er “på vej”?

En tur gennem Google Translate

Jeg har prøvet det mange gange og jeg ved, at flere af mine sprogkolleger også kender til problemet med afleverede skriftlige opgaver, der har været en tur gennem Google Translate. Det er nogle gange et detektivarbejde, andre gange nemt at spotte og nogen gange lidt morsomt. En af mine tidligere elever havde trykket på “Dutch”-knappen i stedet for “Deutsch”-knappen og var dermed afsløret i stor stil (tilmed en afsløring i at (ikke) læse engelsk).

folkeskolen.dk 25.10.2020

emu-respons.dk
Vejledningsforum for lærere i grundskolen

Din direkte vej til faglig vejledning

om fag, test og prøver

Se video

 

Emu-respons er Børne- og Undervisningsministeriets nye faglige vejledningsforum målrettet alle lærere i grundskolen.

På emu-respons får landets lærere direkte adgang til fagspecifik vejledning og inspiration fra læringskonsulenterne.

Læringskonsulenterne vejleder om fælles mål, prøver og undervisning i fagene.

Vi skrives ved!

Læringskonsulenterne

Læringskonsulenterne er erfarne lærere ansat i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet,

som rådgiver og vejleder kommuner, skoler og lærere om generel skoleudvikling og om folkeskolens fag, test og prøver.

Film i undervisningen: Få styr på reglerne én gang for alle

Af Maria Roneklindt

Mange lærere bruger film i deres undervisning - og det med god grund. Film og filmklip er et godt supplement til de mange læste tekster, vi arbejder med i undervisningen. Og så elsker de fleste børn og unge at se film! Men hvordan er det nu med de der regler? Hvilke film må jeg vise i undervisningen? Hvordan undgår jeg at bryde ophavsretsloven? Og hvad med Medierådets aldersgrænser for film? Læs med her og få styr på reglerne én gang for alle.

Tilladt for børn over 15 år

I flere af mine engelskforløb viser jeg film for mine elever. Jeg bruger altid filmene i en faglig sammenhæng - som et supplement til de mange læste tekster, vi arbejder med i udskolingen. Samtidig er det min oplevelse, at filmene for flere af de unge mennesker bidrager til en bedre forståelse af emnet, - måske fordi flere sanser aktiveres, når de ser film? I forløbet Black America, som jeg ofte kører i 9. klasse, viser jeg næsten altid ”12 Years A Slave” (kan ses på Filmstriben) og ”Mississippi Burning” (ejer jeg på DVD). Medierådets anbefalinger til de to film er ’tilladt for børn over 15 år’. De fleste unge er fyldt 15 år i 9. klasse, men der er næsten altid et par stykker, der ikke er. Så hvad gør man så?...

folkeskolen.dk 14.10.2020

Tysklærer: »En supergod ide«

Af: Sebastian Bjerril

Det vil være en stor hjælp at få gjort det tydeligt, hvilke ord eleverne har særligt gavn af at lære, lyder det fra tysklærer Bitten Pave Ottesen.

 Sproglærer vil booste elevers ordforråd 

I sine 25 år som tysklærer er Bitten Pave Ottesen aldrig stødt på en liste over de mest anvendte tyske ord. Men hun ser store perspektiver i at følge gymnasielærer Elsebeth Bechmanns opfordring om, at folkeskolen systematisk bør arbejde på at stable et ordforråd op omkring de højfrekvente ord.

»Da jeg hørte om det her, tænkte jeg: Hvad er det lige for nogle ord? Det vil være rigtig fint, hvis man fik et indblik i det«, siger Bitten Pave Ottesen, der i år underviser 7. og 9. klasse i tysk på Fjordbakkeskolen, afdeling Taulov, i Fredericia.

Hun har siden selv prøvet Elsebeth Bechmanns ordforrådstest. Her fandt hun ud af, at hun allerede har fokus på mange af ordene i sin undervisning. Men det har aldrig været systematisk.

»Det vil være en supergod ide at få det systematiseret. Det kan godt være lidt tilfældigt, hvilke ord eleverne lærer. I vores fagformål beskæftiger vi os med elevernes dagligdagsområder, og derfor er det især ord inden for de områder, eleverne lærer. Det ville være fint, hvis man også skrev de højfrekvente ord ind i fagformålene«, siger hun.

folkeskolen.dk 10.10.2020

Tysklærerforening støtter fokus på ordforråd

Af: Sebastian Bjerril

I Tysklærerforeningen for Grundskolen er næstformand Carl Kinze positiv over for Elsebeth Bechmanns anbefaling om at arbejde langt mere systematisk med elevernes ordforråd i tysk.

 Sproglærer vil booste elevers ordforråd 

»Jeg er meget enig. Der er ikke meget fokus på ordforråd i folkeskolen, og det er nok lidt for tilfældigt, hvilke ord eleverne lærer«, siger han.

Ifølge Carl Kinze bruger tysklærerne i dag mange kræfter på at lære deres elever de grammatiske regler og remser. Men kræfterne kan være spildte, hvis eleverne ikke samtidig får et passende ordforråd.

folkeskolen.dk 10.10.2020

Sproglærer vil booste elevers ordforråd

Af: Sebastian Bjerril

Eleverne kender for få af de vigtigste ord på tysk, og det gør det svært for dem at læse på tysk. Sådan lyder det fra en gymnasielærer, der anbefaler en systematisk opbygning af elevernes ordforråd i folkeskolen.

Elevernes ordforråd efter grundskolen er for begrænset og for tilfældigt. Som tysklærer i gymnasiet oplever Elsebeth Bechmann enormt stor forskel på elevernes evne til at læse tyske tekster. Dét blev startskuddet til at interessere sig for, hvor godt et arsenal af tyske gloser hendes elever har med sig fra folkeskolen.

»Forskningen viser, at der er en stor sammenhæng mellem elevernes læseevne og antallet af ord, de kender. Problemet er, at der hverken findes nogen viden om, hvilke tyske ord eleverne kender, eller nogen systematik i, hvilke ord der er fokus på i undervisningen«, fortæller Elsebeth Bechmann, der har en master i fremmedsprogspædagogik.

For det er langtfra ligegyldigt, hvilke ord eleverne kender, lyder det fra Elsebeth ­Bechmann. Hun mener, at eleverne bør lære de ord, der optræder hyppigst i sproget, og derfor anbefaler hun, at tyskundervisningen i grundskolen bør have et større fokus på en frekvensbaseret ordforrådstilegnelse.

»De hyppigste ord udgør basen i ethvert sprog. Jeg har gennemført et ministudie, der viser, at hvis en elev kender de 500 hyppigste ord, vil eleven kunne forstå mellem 70 og 80 procent af ordene i enhver tysk tekst. Det er ikke nok til at forstå hele teksten, men man er godt i gang. For så skal eleverne kun bruge tid på at slå de sjældnere ord op«, forklarer hun.

folkeskolen.dk 10.10.2020

Der er penge i sprogene

ERIKA WÜNSCHE

Når man kan noget sprog så kan man også noget kultur, og det er vigtigt, når man vil sælge sine varer eller have et velbetalt job.

Automekanikeren

For en del år siden havde jeg en elev, der gerne ville være automekaniker. Han havde gode evner i skolen, men ville egentlig hellere have et arbejde og han mente da slet ikke, at det var nødvendigt at lære andet end engelsk. Alligevel arbejdede han sig gennem mine tysktimer uden den store entusiasme og endte med en hæderlig afgangsprøve. Senere stødte jeg på ham, da jeg skulle have service på min (tyske) bil og han fortalte mig, at han havde fået jobbet på værkstedet netop fordi han havde haft tysk og var villig til at læse op på sproget. Han kom foran i køen af de mange håbefulde mekanikere in spe fordi han kunne det tysk, der skulle til for at være på et værksted med mange tyske bilmærker. Jeg var lige ved at sige til ham; “Hvad sagde jeg”, men jeg nøjedes med at glæde mig over “min” og hans tyske succes.

folkeskolen.dk 28.9.2020

 

Hvordan skal danske elever ’etwinne’ kreativt med elever på tyske skoler på tysk?

Af Tine Lund

Lærere fra Danmark og lærere fra Schleswig -Holstein planlagde samarbejdsprojekter for eleverne på tredages eTwinning seminar på Sankelmark.

I denne blog vil jeg komme nærmere ind på de aftalte samarbejdsprojekter.

Du kan læse om det - i sidste uge - afholdte seminar her

folkeskolen.dk 24.9.2020

Tilmelding til Sprogolympiaden 2021 er åben

Af ERIKA WÜNSCHE

ILcompetition - Sprogolympiaden - er en sprogkonkurrence for elever i grundskolen og gymnasiet. Der konkurreres i sprogene fransk, tysk, engelsk og spansk.

Tilmelding åben indtil 22.1.2021

Mere info her;

https://ilcompetition.dk/

folkeskolen.dk 23.9.2020

Kan danske elever ’etwinne’ kreativt med elever på tyske skoler på tysk?

Af TINE LUND

Et tredages fysisk seminar med 17 deltagere fra Danmark og Schleswig-Holstein planlagt af eTwinning DK (STIL) og eTwinning Schleswig-Holstein hang i en tynd tråd pga. corona - men onsdag fik alle grønt lys for at mødes i Sankelmark dagen efter.

At eTwinning DK er også sprogligt grænseoverskridende blev fastslået på eTwinning seminar på Sankelmark i uge 38

Et tredages fysisk seminar med 17 deltagere fra Danmark og Schleswig-Holstein planlagt af eTwinning DK (STIL) og eTwinning Schleswig-Holstein hang i en tynd tråd pga. corona - men onsdag fik alle grønt lys for at mødes i Sankelmark dagen efter. etwinning.dk/event/bilateralt-seminar-tysk-dansk-venskabsaar-2020/

folkeskolen.dk 21.9.2020

Bjørnens veje

Af ERIKA WÜNSCHE

En konkurrence som en del af det dansk/tyske venskab, der fejres i år, kan gå flere veje. Jeg meldte mine elever til Goethe-Instituttets Buddy-Bär elevkonkurrence og det samme gjorde en kollega.

Hvad gik konkurrencen ud på? 

Vi modtog en ca. 20 cm stor gipsfigur fra Goethe-Instituttet, som eleverne kunne udsmykke som de ville under mottoet "Dansk-tysk venskab – hvad betyder det for os?". Vi skulle dokumentere den kreative proces og fotografere/filme resultatet. Der fulgte forskellige inspirationsmaterialer med om bl.a.; venskab, tyskere og danskere og venskabsåret. Konkurrencen er lige udløbet og vi venter spændt på om der er en præmie til os.

folkeskolen.dk 20.9.2020

Din tysk-klasse kan dyste om at starte en bevægelse

Af: Sebastian Bjerril

Har din klasse potentialet til at bruge deres tyske sprog til at starte en hel bevægelse? I en konkurrence fra Det nationale center for fremmedsprog kan din klasse være med i en dyst om at skabe en plakat, der ville være i stand til at starte en bevægelse.

Fra 1. november lancerer Det nationale center for fremmedsprog en konkurrence for tysklever i 8.-10. klasse om at skabe en plakat, der vil kunne inspirere til at rejse en hel bevægelse.

Plakaten skal være multimodal og indeholde hashtag, billeder og et tekststykke.

folkeskolen.dk 15.9.2020

 

Dansk sproglærer tog et år til Island

Af: Sebastian Bjerril

Tysklærer Bitten Pave Ottesen brugte hele sidste skoleår på Island for at komme med bud på en bedre danskundervisning. Hun anbefaler andre sproglærere at gøre det samme.

folkeskolen.dk 15.9.2020

Grenzgenial er tilbage

Af ERIKA WÜNSCHE

Efter næsten 2 års pause er der fra 24.9. nyt materiale til 7. -10. klasse på portalen Grenzgenial.

Se mere her...

Deutschstunde - Tysktime

Af Tine Lund

Film - på mit favoritfremmedsprog - Tysk - og med min favorit maler Emil Nolde - spundet ind i en historisk fortælling. Det kunne kun blive godt!

Jeg skulle naturligvis se filmen. Ingen diskussion - den blev prioriteret over alt andet.

Købte for mange år siden Siegfried Lenz bog Deutschstunde. Både fordi det er en klassiker og fordi, Sigfried Lenz er en forfatter, man ikke kommer uden om - og jeg ville gerne læse den på modersmålet. Jeg gik i stå i en tung begyndelse, og bogen blev glemt igen. Men nu skulle jeg se filmen...

folkeskolen.dk 8.9.2020

Filmfestival viser igen film til brug i sprogundervisningen

Af: Sebastian Bjerril

Traditionen tro byder efteråret på Buster filmfestival, hvor det er muligt at se film, der kan bruges i undervisningen. Her er der blandt andet film målrettet sprogfagene.

Fra den 21. september til 4. oktober vil det være muligt at tage sin klasse billigt i biografen for at se film målrettet undervisning. Her afholdes årets Buster filmfestival, der er Skandinaviens største børnefilmfestival.

Årets skoleprogram er inddelt i 16 filmpakker, der består af film og aktiviteter. Sprogfagene engelsk, tysk og fransk har hver deres filmpakke. Til hver filmpakke er der udarbejdet undervisningsmateriale til henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling.

folkeskolen.dk 8.9.2020

 

Forskningsprojekt vil undersøge elevers sproglige opmærksomhed op gennem skolen

Af: Sebastian Bjerril

Er der forskel på den sproglige opmærksomhed for etnisk danske børn og børn med en anden baggrund? Og hvordan udvikler den sproglige opmærksomhed sig med alderen? Det vil et nyt stort forskningsprojekt undersøge.

Hvordan udvikler elever evner til at bruge, forstå og udvikle sprog op gennem deres tid i folkeskolen?
 

Det vil lektor i fremmedsprogsdidaktik ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet Petra Daryai-Hansen og ph.d.-stipendiat Natascha Drachmann undersøge over de næste tre år i et samarbejde med andre danske og internationale forskere.

folkeskolen.dk 1.9.20

 

Kære nye fremmedsprogslærer - vi har hårdt brug for dig i folkeskolen

Af ERIKA WÜNSCHE

Den danske folkeskole, der ligger spredt ud over land og by og er af forskellig størrelse og beskaffenhed, søger engagerede og fagligt stærke nye fremmedsprogslærere.

Sprogstatus

Ikke fordi os “gamle” ikke duer mere - tværtimod. Vi er stadig kompetente. Og vi vil gerne have nye, dygtige kolleger, der har mod på andet end engelsk.

Sprogfagene har desværre fået en hård behandling de senere år. Det at have gode sprogkundskaber udover engelsk, har mistet status og reel politisk opmærksomhed. På trods af det vover jeg pelsen og søger på alle skolers vegne.

folkeskolen.dk 30.8.2020

 

Hvorfor gør jeg det, jeg gør?

Af Flemming Nygaard

I denne blog omtales bogen ”Hvorfor gør jeg det, jeg gør – refleksionshåndbog for sproglærere” Er du bevidst om, hvorfor du underviser, som du gør? Ved du, hvordan dine elever lærer bedst? Hvad synes du er svært eller let? Taler du med dine kolleger om din undervisning? Vil du gerne have hjælp til besvarelse af disse spørgsmål, kan du roligt læse videre.

Spørgsmålene dukker op på bagsiden af bogen ”Hvorfor gør jeg det, jeg gør – refleksionshåndbog for sproglærere” af Birgit Henriksen, Susana S. Fernandez, Hanne Leth Andersen og Dorte Fristrup. Og forfatterne er ikke hvem som helst, når vi tænker på den udvikling, der de seneste 15 – 20 år er foregået inden for den kommunikative og interkulturelle undervisning.

folkeskolen.dk 28.8.2020

 

Mere end grammatik og gamle bøger

Af ANN-KRISTIN HENRIKSEN

Folkeskolen og universitetet er to forskellige organismer, men del af samme fødekæde. Inden for sprog er der fælles træk i synet på læring og også fælles bekymringer for sprogene. Kvalitetssikret undervisning er super vigtig, og hvis folkeskolen ikke fungerer, mærker de det på universitetet. Moritz Schramm, lektor og studieleder på Syddansk Universitet, fortæller.

Tyskstudiet på SDU er moderne, fx sådan at man forsøger at give de studerende mulighed for at gå direkte til et emne der interesserer dem. Hvis en studerende er interesseret i grøn omstilling eller politik, kan hun gå direkte på dette emne og læse om det på tysk - hun behøver ikke vente på at lære sig godt tysk først. Så tyskstudiet er meget mere end et sprogfag. Vi kender denne didaktiske tilgang fra Petra Daryai-Hansen, Carl Kinze og andre. Der må snart være flere resultater og lige-til-at-gå-til-didaktiseringer undervejs.

folkeskolen.dk 24.8.2020

 

Virtuel undervisning – et videoprojekt om uhygge

Af FLEMMING NYGAARD

Amalie, der pt. er udvekslingsstudent fra USA på Egå gymnasium, gennemfører sammen med 1G på gymnasiet et videoprojekt. I nedenstående fortælles om Amalies baggrund samt om, hvorledes arbejdet med projektet forhåbentlig kan inspirere til, at også elever i folkeskolen kan arbejde på lignende måde.

Ret som man troede, at nu lukkede Covid-19 ikke flere undervisningsinstitutioner, blev Aarhus ramt, og politikerne besluttede, at gymnasierne i kommunen skulle give eleverne virtuel undervisning.

Det ramte derfor også Egå Gymnasium, hvor Amalie Smith skal tilbringe skoleåret 2020 – 2021 som udvekslingsstudent...

folkeskolen.dk 23.8.2020

Godt tilbud fra VIA, CfU

Af ERIKA WÜNSCHE

Hvordan arbejder vi med grammatikken i fremmedsprog, så det giver mening for vores elever, og de bliver dygtige sprogbrugere?

Det evige dilemma om grammatikken og dens plads i sprogundervisningen. Og noget om fremmedsprogsvejleders funktion samt tilbud om netværk. Heldigvis findes der kloge folk med gode idéer og inspiration her;

Netværksmøde for fremmedsprogsvejledere - Grammatikundervisning i fremmedsprog

Kurset er gratis. Tilmelding senest 21.9.20

folkeskolen dk 17.8.2020

Pulsen på tysk netop nu

Af FLEMMING NYGAARD

På den ene side kan man begræde tysks situation som valgfag (i grundskolen), på gymnasiet og på de videregående uddannelser netop nu. På den anden side kan man glæde sig over, at der tilsyneladende er lys for enden af tunnelen, hvis der ses på den aktuelle udvikling vedr. arbejdstidsaftalen, hvad angår situationen som lærer, og hvis man undersøger elevers holdning til faget. I blogindlægget uddybes ovenstående.

folkeskolen.dk 14.8.2020

Til diskussion, inspiration og anvendelse

Af ANNETTE SØNDERGAARD GREGERSEN

Korte artikler

Faghæfterne i engelsk, fransk og tysk er nu suppleret med korte artikler, som fx kan diskuteres og inspirere i fagteam om funktionel grammatik og feedback.
 

Forslag til aktiviteter

Der er endvidere forslag til aktiviteter, som er lige til at bruge i undervisningen eller inspirere til egen planlægning.
 

Hvor finder jeg dem?

Alle artikler og aktiviteter ligger under "Mundtlig og skriftlig kommunikation" samt "Det kommunikative og funktionelle sprogsyn" og  "Evaluering og feedback" i hvert af faghæfterne for de tre sprogfag på www.emu.dk - grundskolen - engelsk/fransk/tysk.
folkeskolen.dk 10.8.2020

Genforening eller 100 Jahre deutsch-dänische Grenze

Af FLEMMING NYGAARD

Medens vi i Danmark gerne har villet fejre ethundredåret for genforeningen af Sønderjylland med det nordlige Danmark, har man i Tyskland gerne villet fejre 100-året for den tysk-danske grænse. Coronapandemien har i mange sammenhænge forhindret en egentlig fejring. Ikke desto mindre er der alt mulig grund til i tyskundervisningen at gøre opmærksom på ikke kun genforeningen, men også hvilken betydning de sidste 100 år har haft for det dansk-tyske forhold. Det kan gennemføres dels ved at deltage i TLFGs årskursus samt ved at inddrage Brennpunkt Deutschs temahæfte 4/2019 ”100 Jahre deutsch-dänische Grenze”

folkeskolen.dk 9.8.2020

En værktøjskasse med fagsprogsøvelser

Skru på sprogknappen

Af: Christina Krolmer

Hvis læring i skolen sker gennem sprog, hvordan bringer vi så dette i spil i alle fag ved at læse, skrive, tale og lytte? Det har denne bog en række svar på i form af helt konkrete øvelser til undervisningsbrug.

”Skru på sprogknappen – fra hverdagssprog til fagsprog i alle fag” er organiseret i to hoveddele: en teori- og en øvelsesdel. Første del beskriver kort det teoretiske fundament, øvelserne hviler på, for eksempel fra hverdagssprog til fagsprog, stilladsering og elementer af genrepædagogikken. Der gives også et helt konkret eksempel på en sprogvæg, der kan etableres i klassen og hermed øge fokus på sprog i fagene. Anden del består af 13 øvelser med en ensartet opbygning i forhold til blandt andet mål, arbejdsform, instruktioner, eksempler og variationer samt sprogknappen, der er den baggrundsviden og det sprogbrug, der knytter sig til den aktuelle øvelse.

folkeskolen.dk 7.8.2020

Intersprog?

Af Tine Lund

Så er skoleåret startet igen - i hvert fald for os lærere.

Jeg har i år ud over mine tysktimer fået til opgave at undervise i Dansk 2 - støttetimer til dansk som andetsprog - i overbygningen. Jeg er på helt bar bund ud over at kende eleverne lidt fra den daglige tyskundervisning. Min skoleleder er overbevist om, at en sprogfaglig tilgang er et virkeligt godt udgangspunkt. Selv var jeg måske ikke helt tilfreds med opgaven, men skulle jo begynde et sted. I går tog jeg så fat på faghæftet for ’dansk som andet sprog’.

Jo, jo, de fire kompetenceområder lytte, tale læse og skrive kender jeg fra tysk. Men så blev jeg pludselig fanget i afsnittet ’Udvikling i indholdet i undervisningen’.

folkeskolen. dk 5.8.2020

Fejlfinder.

Af ERIKA WÜNSCHE

De mange sjove, pudsige og mere eller mindre sprogligt heldige skilte i sommerlandet, blev bl.a. diskuteret i et tysklærerforum på Facebook for nylig.

Jeg er sikker på at butikker, caféer, isboder og restauranter, måske især på den jydske vestkyst, rigtig gerne vil komme deres tyske kunder i møde og give dem oplysninger på deres modersmål. Det er så bare ikke altid sprogligt korrekt. Der er pudsige (slå)fejl, stavemåder, grammatiske brølere og andre finurligheder. Men gør det noget?

folkeskolen.dk 4.8.

Tysk som nabosprog

Af: Flemming Nygaard

På et tidspunkt, hvor det ellers ser sort ud for faget tysk, er det herligt at erfare, at der også er et lys i mørket: 19 afgangselever fra Tønder Distriktsskole og 17 elever fra Distriktsskolen i Løgumkloster har taget et diplom i tysk. Alle elever gennemførte det tyske sprogdiplom, på A-2 niveau. For at opnå beviset har eleverne på tysk gennemført opgaver i læse- lytteforståelse, skriftlig fremstilling og været til en mundtlig prøve med ekstern censor.

Lad os håbe, at lyset vil brede sig.

Mere i artiklerne herunder:

jv.dk

nordschleswiger.dk
 

Skal man le eller græde?

Af FLEMMING NYGAARD

De netop offentligt opgjorte tal om optag af tysk på de højere læreranstalter i Danmark er på mange måder skræmmende. En uheldig tendens om fravalg af tysk (og fransk) har bidt sig fast. Der er ikke lyse udsigter for faget.

Så er der klarhed over optaget på tyskstudierne

Af den koordinerende tilmelding fremgår det, at i alt 86 studerende er optaget på tyskstudierne. De fordeler sig således: Københavns Universitet 34, Syddansk Universitet 23, Aarhus Universitet 29.

folkeskolen.dk 29.7.2020

 

At trække en hvid kanin op af hatten.

Af LISE BOSTRUP

I den konkrete betydning handler udtrykket om en tryllekunst. Tryllekunstneren står foran publikum og tager sin høje, sorte hat i hænderne og viser dens indre: Hatten er tom. Han trykker den sammen, så hattepulden bliver flad og danner en rund plade, der går i ét med skyggen.   

Så lader han pulden svuppe op til den velkendte facon, vender hatten, og vupti – trækker han en hvid kanin op af den høje, sorte hat til publikums frydefulde overraskelse. Hvordan kan det dog lade sig gøre? Det er naturligvis snyd og bedrag, men tryllekunstneren hemmeligholder sit trick, for ellers ville overraskelseseffekten udeblive.

Politikere, der pludselig kommer med uventede argumenter, der vender en sag i deres favør, beskyldes ofte for at trække en hvid kanin op af hatten, og hvis man føler sig presset til at komme med en løsning i en vanskelig situation, kan man vrisse: ”Vil I have, jeg skal trække en hvid kanin op af hatten, eller hvad?”

Udtrykket, der har været kendt siden begyndelsen af 1800-tallet, findes også på engelsk (to pull a (white) rabit out of a hat) og tysk (ein (weisses) Kaninchen aus dem Hut zaubern), men oprindelsen er ukendt. Udtrykket anvendes både med og uden angivelse af kaninens farve, og på tysk kan man også trække en hare op af hatten.

I børnebogen Den hvide kanin og den sorte hat fra 2016 tager den danske forfatter Jesper Wung-Sung udgangspunkt i udtrykket. En hvid kanin har levet hele sit liv i en tryllekunstners sorte hat, men en dag falder tryllekunstneren død om, og kaninen må for første gang hoppe ud i verden. Den savner rampelyset og publikums begejstring, og den ved ikke, hvor den skal gå hen. Kan det lade sig gøre at finde en ny, sort hat og en ny tryllekunstner, den kan være hos? Kan man være en hvid kanin uden en tryllekunstner? Hvad vil det egentlig sige at være en kanin? Kaninen stiller sig mange eksistentialistiske spørgsmål, som børnene kan tænke over, og den succesrige børnebog har givet det gamle idiomatiske udtryk nyt liv.

folkeskolen.dk 19.7.2020

 

Tema om fremmedsprogsstrategier.

I Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet anbefales landets kommuner og uddannelsesinstitutioner at lave strategier for at fremme fremmedsprogene. For at skyde arbejdet med fremmedsprogsstrategier i gang har vi i Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) lanceret et nyt, stort tema om fremmedsprogsstrategier på vores hjemmeside, hvor vi giver en række forslag til, hvordan man kan styrke fremmedsprogene og få et samlet og mere sammenhængende blik på fremmedsprog. 

08.06.2020 | CHRISTINA SMEDEGAARD JENSEN

ncff.dk 8.6.2020

Danske elever og studerende kan lide at have tysk – og de synes, det er vigtigt.

TYSK 

Tyskundervisningen er god og varieret, og det er vigtigt at lære tysk. Sådan svarer elever i folkeskolen og gymnasiet samt tyskstuderende på universiteter og læreruddannelser, når de bliver spurgt, hvad de synes om undervisningen i tysk.

Tysk har haft det svært i uddannelsessystemet de seneste år. Færre elever vælger sproget i gymnasiet, og det smitter af på de højere læreanstalter, som ikke har kunnet tiltrække studerende til tyskuddannelserne. Men er det i virkeligheden uddannelsesinstitutionernes egen skyld: Er undervisningen for gammeldags, svær og uinteressant til at holde på de unge?

Det satte en gruppe forskere og undervisere fra universiteter, professionshøjskoler, gymnasier, grundskoler og Studieskolen sig for at undersøge med projektet ”Tyskelevers og tyskstuderendes kognition”. Projektdeltagerne gennemførte spørgeskemaundersøgelser og fokusgruppeinterviews med elever og studerende på alle fire uddannelsestrin, og resultaterne for alle trin peger i samme positive retning...

ku.dk 3.7.2020

SNYDT!

Af ANN-KRISTIN HENRIKSEN

Øv, mine elever og jeg blev snydt. Nedlukningen forhindrede at vi kom til mundtlig prøve i tysk. Og jeg mistede chancen for et pejlemærke.

Lange Nase

Prøverne blev som bekendt aflyst. Færdig bum. Senere får jeg oplyst at en af mine 9. klasser omsider var blevet udtrukket til mundtlig prøve. Jeg har nu afsluttet femten 9. klasser, og det er første (!) gang en af dem skulle op i mundtlig tysk. Hvor ville jeg gerne have haft den erfaring med. Det er muligt at ikke alle elever ville være blevet begejstrede, men det kunne de nu roligt være. Mange havde sandsynligvis arbejdet og trænet deres sprog. Mange havde forhåbentligt klaret sig bedre end deres egne forventninger og havde følt det som et skulderklap.  Derfor har eksamen en berettigelse, selvom det vigtigste naturligvis er at den daglige undervisning fungerer...

folkeskolen.dk 3.7.2020

Goethe Instituttet udlodder konkurrence i anledning af venskabsåret

Af: Sebastian Bjerril

Hele klasser eller mindre grupper af elever kan deltage i konkurrencen Buddy Bären helt indtil 20. september. Læs hvordan dine elever deltager.

I anledning af det dansk-tyske venskabsår har Goethe Instituttet udloddet en konkurrence.

Konkurrencen kalder instituttet for Buddy Bären. Goethe Instituttet stiller her en 20 centimeter høj Buddy Bär til rådighed for de deltagende skoler, og så skal eleverne ellers udsmykke deres Buddy Bär, som de har lyst...

folkeskolen.dk 1.7.2020

”Grænserne for mit sprog sætter rammerne for min verden”

Af: FLEMMING NYGAARD

Bloggens overskrift er et udsagn af filosoffen Ludvig Wittgenstein (1889 – 1951) og er gældende den dag i dag.  Gymnasieskolernes Lærerforening etablerede i 2016 en tænketank om sprog i gymnasieuddannelserne.  Baggrunden var, at færre elever vælger sprog i gymnasieuddannelserne, og at tilgangen til de videregående sproguddannelser er bekymrende lav. Tænketanken har netop offentliggjort fem anbefalinger, der gengives i bloggen nedenfor.

Samtidig viser en nyere undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) (2018), at 1.g stx-eleverne generelt vurderer fremmedsprog som værende mere spændende end naturvidenskabelige fag.

At de vurderer dette samtidig med, at de i stigende grad fravælger sproglige studieretninger, tyder på, at de i overvejende grad er drevet af den instrumentelle motivation. Det må der ændres på...

folkeskolen.dk 26.6.2020

Forslag fra tænketank skal styrke nødlidende fremmedsprog i gymnasiet

Fem forslag fra tænketank om sprog skal vende den negative udvikling for fremmedsprog i gymnasiet.

​I dag lancerer "Tænketanken om sprog", nedsat af Gymnasieskolernes Lærerforening med eksperter fra universiteter, gymnasier, DI, Det Nationale Center For Fremmedsprog og en række lederforeninger, fem forslag​, der skal være med til at rette op på den alarmerende udvikling for fremmedsprogene i gymnasiet.

Kun 9 procent af eleverne på stx har valgt sproglige studieretninger i år, mens tallet er 1 procent for hhx. I 2007 havde 42 procent af stx-studenterne mindst tre fremmedsprog, mens tallet var faldet til 4 procent ti år efter i 2017.

Den markante tilbagegang i søgningen til fremmedsprog er dybt bekymrende, understreger Tomas Kepler, formand for tænketanken og Gymnasieskolernes Lærerforening.

"Den negative udvikling for fremmedsprogene i gymnasiet er alvorlig, og den skal vendes nu. Vi kan se, at det ikke er lykkedes at indfri gymnasiereformens mål om at få flere elever til at vælge sprog og flere til at opnå sprogkompetencer på et højere niveau", fastslår Tomas Kepler...

gl.org 18.06.2020. 

 

Kreativ sprogkonkurrence for tyskelever

Af  Erika Wünsche

Konkurrencen #WörterVerändernWelten er arrangeret af Det Nationale Center for Fremmedsprog, NCFF, i samarbejde med Goethe-Instituttet, Sproglærerforeningen og Tysklærerforeningen for Grundskolen.

I forbindelse med det dansk-tyske kulturelle venskabsår 2020 kan du og dine elever være med i konkurrencen, der løber fra 1. november 2020 til 1. marts 2021. indenfor denne periode kan man selv placere de 4-6 lektioner, som deltagelsen kræver. NCFF udarbejder undervisningsmateriale, der er lige til at bruge...

folkeskolen.dk 25.6.2020

Lærer eleverne ikke mere ved feedback end et tal?

Af: KRISTINA SILLA

Spørgsmålet er, hvordan man kan komme udenom denne elevfokusering på et tal fremfor feedback?

Lærer eleverne ikke mere ved feedback end et tal?

En fair afsluttende karakter for 9. klasserne, under Covid19?

Her taler jeg som faglærer med fagene fransk og kristendom, og har netop givet 9. klasserne deres sidste afsluttende karakter.  

Under Covid19 fik jeg, som faglærer i faget fransk afprøvet andre måder at give ”karakter” på, nemlig skriftlig feedback. Hånden på hjertet – meget mere tidskrævende med et franskhold på 22 elever. 

Femgangsmåden var, når eleverne afleverede skriftlige afleveringer, at de fik en fælles skriftlig tilbagemelding med mulighed for individuel feedback, og endda også med muligheden for at rette deres fejl og sende opgaven retur. Og derved måske få en højere karakter.

Oplevelsen blev: ”Stik mig et tal, jeg orker ikke at læse din feedback”. To elever ud af 22 elever valgte at rette deres opgave og sende opgaven retur med et bedre resultat...

folkeskolen.dk 25.6.2020

Delfintysk - fuld forståelse hinsides sproglige skyklapper

Af CARL KINZE

En servicemeddelelse her til start: Dette er en ret nørdet og meget zoologisk vinkling på at kunne tale og forstå både dansk og tysk, men der bringes et vigtigt sprog-politisk budskab til sidst. Grænser mellem lande er blevet flyttet adskillige gange og i år fejrer vi jo 100-året for den fredelige grænsedragning mellem Danmark og Tyskland som resultatet af to folkeafstemninger i 1920. Det kommer måske bag på mange at de fleste hvaler zoologisk set faktisk også er delfiner. Delfinernes og øvrige hvalers veje er i forvejen svære nok at ransage og præcis derfor er det ikke særlig forstandigt i nationalromantisk optik at ignorere viden på et andet sprog ved at gøre dem ”ganske danske” eller ”total tyske”. Ja vi taler om den slesvigske hvalfauna der nu har været nationalt opdelt i 100 år...

folkeskolen.dk 24.6.2020

Undersøgelse: Kommende tysk-lærere vil gerne give deres kærlighed til sproget videre

Af: Sebastian Bjerril

På læreruddannelsen har de studerende valgt tysk, fordi de både elsker sproget og den tyske kultur. Og så vil de rigtigt gerne forsøge at give deres kærlighed til sproget videre. Det konkluderer en undersøgelse af tysk-faget.

Mens flertallet af 9.-klasseelever ikke er så glade for det tyske sprog, har de studerende, der læser til tysklærere på læreruddannelsen ikke overraskende et helt andet forhold til sproget.

Her kan man for manges vedkommende tale om en decideret kærlighed til både sproget og den tyske kultur, og valget om at læse tysk på læreruddannelsen bunder i et ønske at give sin kærlighed til sproget videre til eleverne...

folkeskolen.dk 23.6.2020

Tyskmøde i ministeriets faggruppe juni 2020

Af TINE LUND

På mødet blev drøftet, hvad der sker i ministeriet og faggruppen, erfaringer fra COVID-19 situationen, udfordringer for faget og ministeriets vejledning om prøverne.

Den 9. juni mødtes den af Undervisningsministeriet nedsatte faggruppe for tysk. Pga. conona blev det et to timers online møde.

Ud over medlemmer fra faggruppen: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/mar/190301-nye-faggrupper-skal-styrke-fagenes-udvikling deltog fag- og prøveansvarlige for tysk i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. I gruppen sidder også repræsentanter fra nationalt center for fremmedsprog www.ncff.dk...

folkeskolen.dk 19.6.2020

Hyldest til vikaren

Af ERIKA WÜNSCHE

Ind imellem støder man på en vikar, som man ville ønske havde lyst til at blive lærer - og kollega.

Kommer og går

Vikarer er der ofte brug for - også hos os. Vikarer kommer og går og nogen gange har man slet ikke lagt mærke til dem eller husker deres navne. Ikke fordi det nødvendigvis er dårlige vikarer, men måske fordi de udfylder en funktion i kortere tid, skal videre i uddannelsessystemet, får fast job eller bare finder ud af, at undervisning og folkeskole ikke er noget for dem. De vikarer jeg ofte møder er de, der næsten lige har forladt gymnasiet og har sabbatår eller venter på studieplads. De har gåpåmod, er friske på stort set alle fag og klasser, selvom de ikke har undervisningserfaring og (selvfølgelig) godt kan have det lidt svært med klasseledelse. Vikarer hos os får selvfølgelig hjælp og vikarplaner, så de ikke står helt alene. Og de klarer det godt og falder naturligt ind i dagligdagen hos elever og lærere så længe det varer...

folkeskolen.dk 16.6.2020

Elever i undersøgelse: Tysktimerne mangler emner, der interesserer os

Af: Sebastian Bjerril

Eleverne vil gerne blive bedre til tysk, men der er brug for flere emner, der relaterer til deres hverdag, og så efterspørger de situationer, hvor de oplever at have brug for sproget, konkluderer en ny stor undersøgelse af tysk-faget.

Vi vil meget gerne lære tysk. Det er ikke nok kun at kunne engelsk, og vi forventer at få brug for tysk på vores videre uddannelser og senere i forbindelse med fremtidige job.

Sådan lyder det fra 9. klasseelever i en større undersøgelse fra Det Nationale Center for Fremmedsprog. Centret har spurgt elever og studerende på tværs af uddannelsessystemet til deres oplevelse af og motivation for faget og deres egen vurdering af deres tyskkundskaber...

folkeskolen.dk 16.6.2020

DR for didaktisk reduktion: Men lige til grænsen!

Af CARL KINZE

Netop i dag kan vi fejre tre fødselsdage på 100 år: Sønderjyllands officielle genforening med Danmark og tillige fødslen af to nationale mindretal på hver sin side af grænsen. Grænselandets historie er ganske indviklet og svær at kapere uden et indgående kendskab. Danmarks Radio har ganske givet derfor i sine udsendelser valgt det man kalder en didaktisk reduktion med det formål at fortælle grænselandets historie til hele TV-Danmark, og skåret en hæl og klippet en tå. I formidlingens hellige navn har man forenklet og endda tilladt sig brugen af anakronismer. Man er gået - ja lige til grænsen...

folkeskolen.dk 15.6.2020

”Genopdag Tyskland”

Af FLEMMING NYGAARD

I anledning af 100 års dagen for genforeningen har Politikens chefredaktør Christian Jensen skrevet en leder ”Genopdag Tyskland”. I lederen påpeges det nødvendige i, at der i Danmark sættes fokus på tysk

I dag den 15. juni 2020 er det 100 år, siden det nordlige Danmark og det sydlige Danmark officielt blev genforenet via aftalen i Paris. Den nuværende grænse mellem Danmark og Tyskland blev en realitet.

Der er ikke tvivl om, at det dansk-tyske forhold har stor betydning. Det er der skrevet lange artikler om...

folkeskolen.dk 15.6.2020

.

Den Europæiske Sprogdag 2020

Af ERIKA WÜNSCHE
Vær med til at fejre sproget den 26. september 2020

Mottoet er i år; "Udforsk verden gennem sproget".

Planlæg allerede nu sprogdagen for dine elever.

Udfordringer til elever, sprogspil, T-shirt konkurrence og meget mere.

Husk at bestille materialer. Fristen er 26.6.

folkeskolen.dk 14.6.2020

Om test

Af Annette Ketils

SKAL alle have 2. fremmedsprog? Skal 2. sprog være krav til gymnasieadgang?

Om test: Elever med udfordringer på det faglige - men som med fandens vold og magt bare SKAL i gymnasiet - for det siger far - bruger alle kneb for at komme gennem nåleøjet karaktermæssigt. Det ved jeg som tysklærer, og jeg har nogle værktøjer, som gør mig i stand til at afsløre deres snyd ved prøverne: Værktøjet DraftBack (app på Chrome Webstore til drev), som laver en video af, hvordan dokumentet er skrevet. Her kan man se copy/paste, hastighed og pauser. Versionshistorikken (er der skrevet på opgaven udenfor den angivne tid?) Men der er jo også meget, jeg ikke kan se - specielt ikke, når de arbejder hjemmefra - selvom de har webcam på i Google-meet. Jeg kan fx ikke se, om de har købt opgaven et sted og bare sidder og skriver den ind. Jeg kan ikke se, om de har en chat med en anden elev/tyskkyndig, men jeg har en oplevelse med en elev, som kommer til at følge mig længe - en oplevelse, som viser, hvor langt forældre er villige til at gå, for at deres pode kommer på gymnasiet...

folkeskolen.dk 14.6.2020

Tysklærere tager flot imod e-Twinning - online!

Af: TINE LUND

eTwinning ambassadører og tysklærere Charlotte Rørbøl og Lotte Tingsager afholdt et 45 minutters gratis webinar for tysklærere med formålet 'at komme godt i gang med at tænke eTwinning ind i din kommende årsplan’.

Tilmeldte tysklærere blev inviteret til at deltage i forløbet ”Tysk på flere måder” af de to eTwinning lærer-ambassadører. Her fik deltagerne information om - samt hjælp til, at komme i gang med et tysk-fagligt eTwinning-projekt, som man kunne deltage i gennem næste skoleår...

folkeskolen.dk 14.6.2020

Diplomuddannelse vendte helt om på sproglærers undervisning

Af: Sebastian Bjerril

I de første tæt på 20 år af sit lærerliv havde engelsk- og tysklærer Frank Lacey stor succes med sin undervisning. I dag ser hans undervisning imidlertid totalt forandret ud. En diplomuddannelse viste ham nemlig, at han gjorde klogt i at ændre sin undervisning.

 

Karakterne var høje. Eleverne var glade. Forældrene var glade. Skolelederen var glad. Og Frank Lacey var også selv rigtigt godt tilfreds med sin egen undervisning igennem tæt på 20 år.

Sådan beskriver tysk- og engelsklærer på Ådalens Privatskole i Ishøj Frank Lacey de første mange år af sit lærerliv. Men billedet af god undervisning har fuldstændigt ændret sig for Frank Lacey...

folkeskolen.dk 9.6.2020

3 spændende tilbud til tysklærere:

Af Tine Lund

Tysklærerdage - gratis Webinar - gratis Internat

1) Tysklærerdage 2020

Hvornår: 21. - 22. november 2020

2) Webinar: Tysk og eTwinning i grundskolen

Med webinaret kommer du som tysklærer i grundskolen godt i gang med at tænke eTwinning ind i din kommende årsplan.

Hvornår: 10. juni 2020 

3) Bilateralt seminar – tysk-dansk venskabsår 2020

Hvornår: 17.-19. september 2020

folkeskolen.dk 7.6.2020

Forfatter: Skolerne var centrale i sindelagskampen i årtier efter Genforeningen.

Af: Andreas Brøns Riise

Lige så længe der har været kamp om herredømmet over Sønderjylland, lige så længe har skolerne været centrale i kampen om sønderjydernes sindelag. Ny bog fortæller historien set gennem lærerøjne i årene efter Genforeningen...

folkeskolen.dk 3.6.2020

En nem sprogleg - 3

Af ANNETTE SØNDERGAARD GREGERSEN

Udeskole i et tværsprogligt regi På 5. og 6. klassetrin har alle elever i folkeskolen dansk, engelsk og enten tysk eller fransk. Her er en skitse til et udeskoleforløb, der kan involvere alle sprogfagene. Timeforbrug: To lektioner.

folkeskolen.dk 27.5.2020

Efterslæb?

Af ERIKA WÜNSCHE

Det efterslæb, der eventuelt er af fremmedsprogsundervisning, både under skolenedlukningen og efter genstarten - kan det overhovedet hentes ind eller...?

folkeskolen.dk 27.5.2020

Sprog-uddannelse skaber større forståelse af sprogundervisning på tværs af uddannelsessystemet.

Af: Sebastian Bjerril

Københavns Universitet udbyder en master i fremmedsprogspædagogik. Her kan folkeskolelærere møde sproglærere fra andre dele af uddannelsessystemet. Det giver forståelse for ens egen undervisning og for elevernes sprogrejse, lyder det fra tidligere deltagere...

folkeskolen.dk 27.5.2020

HEIMAT – om at finde sine rødder og forstå sin egen historie.

Af Flemming Nygaard

For ca. 14 dage siden kom min datter Mathilde, der underviser i tysk på Egå Gymnasium til mig, der er født efter 2. verdenskrig, og som har undervist i tysk i mange år i Folkeskolen, og: ”Far, jeg tror du vil finde denne bog – Hun rakte mig bogen ”Heimat” af Nora Krug – særdeles interessant. Hun fik ret, hvorfor jeg i dette blogindlæg vil anbefale bogen til kolleger, der underviser især i tysk og historie...

folkeskolen.dk 25-5.2020

Sig det med blomster: nu også på tysk.

Af CARL KINZE

Tysk er et transparent sprog også når det gælder botanikken. Taler man floromvunden på tysk, så hedder det ”durch die Blume sprechen”, men modsat kan man også sige tingene uforblommet (”unverblümt”). Både på dansk og tysk kan der være noget i busken og på begge sprog er ingen rose uden torne. Går det rigtig skidt for en, ja så bider man også på tysk i græsset. Hvorom alt er, så er lighederne mellem danske og tyske blomsternavne let at få øje på. Her lidt inspiration til en tysk undervisning ”for fuld flor”...

folkeskolen.dk 26.5.2020

Selv-konstruktiv med tyske gloser

Af CARL KINZE

Her i den tilstundende Kristi Himmelfartsferie skulle et særligt folkemøde være afholdt i den gode gamle stad Ribe med fokus på 2020 og 100 året for den fredelige grænsedragning i 1920. Desværre som så meget andet aflyst på grund af corona-pandemien. Til mødet var det planlagt at samle grænselandets mange sprog under fælles paraply i et sproghjørne. Fordi der jo her på disse kanter side om side tales rigsdansk, hochdeutsch, sønderjysk, plattysk og frisisk – hver for sig, men også nogle gange i én pærevælling. Jeg var som tysklærer og sønderjyde tiltænkt at bidrage med en workshop betitlet ”konstruktivt tysk”. Da workshoppen jo nu ikke finder sted, er den i stedet her rekonstrueret til en blog.

folkeskolen.dk 19.5.2020

Tilbage på skolen - men ikke i tysktimerne

Af: Sebastian Bjerril

På Asgård Skole i Køge vil tysktimerne fortsat mest foregå hjemmefra. Timerne på skolen forbeholdes nemlig mest dansk og matematik.

Eleverne virkede rigtigt glade for det. Det gav dem alle muligheden for at vise, at de kunne lave en god arbejdsindsats", fortæller Tine Lund om den mundtlige prøve, hun har kørt med eleverne i løbet af fjernundervisningen.

folkeskolen.dk 19.5.2020

Idéer til fremmedsprogsundervisning fra EMU.

Af ERIKA WÜNSCHE

På EMU er der samlet relevant materiale til understøttelse af nødundervisning på siden for fremmedsprog.

Se mere her:

folkeskolen.dk 16.5.2020

I tvivl om karaktergivning? Hjælp at hente på emu.dk

Af KARIN ROSENBOM

Råd og vejledning på emu.dk

Her finder du også specifik råd og vejledning til karaktergivning i skriftlig og mundtlig fransk og tysk.

folkeskolen.dk 14.5.2020

Har du styr på de mange genforenings-arrangementer?

Af: Sebastian Bjerril

I år er det 100 år siden, at Sønderjylland igen blev en del af Danmark. Samtidig er året udråbt til dansk-tysk kulturelt venskabsår. Derfor er der året igennem hundredevis af arrangementer med fokus på Tyskland. Få et lille overblik her.

Se katalog over de mange arrangementer og find også inspiration på emu.dk

folkeskolen.dk 13.5.2020

D for defekt?

Af CARL KINZE

Dansk har mange fælles rødder med tysk og har igennem århundreder suget ord til sig fra tysk og især nedertysk. Men denne omfattende og frugtbare fælles grobund har ikke været i god pleje på det seneste. Sprogkundskaberne og kulturforståelse udi det tyske her i landet – måske med grænseregionen som undtagelse - er ved at henvisne til blot at bestå af løsrevne ord og fraser. At kaste sig ud i den tyske gærkulturs favn kan være nok så vederkvægende for den danske gane, men gavner jo ikke bestandigt den danske tunges tyske tale. Der mangler kortsagt et vedvarende løft.

folkeskolen.dk 11.5.20220

Erindrings - “flip”.

Af ERIKA WÜNSCHE

Allerede nu kan vi se tilbage på de gode og mindre gode sider ved online-undervisningen.

folkeskolen.dk 10.5.2020

NCFF inviterer.

Af ERIKA WÜNSCHE

Del din glæde ved sprog eller få besøg af en sprogstuderende og hør om glæden ved fremmedsprog.

folkeskolen.dk 11.5.2020

Lyspunktet.

Af ERIKA WÜNSCHE

I denne tid er der rigtig meget idérig og kreativ onlineundervisning derude - og det er fantastisk.

Puls og hjerteslag

Dog savner jeg rigtig meget de mange små ting, der er så vigtige og som jeg oplever og ser hver dag i den daglige undervisning og som er svære at fornemme bag skærmen. Det er kropssproget, øjenkontakten, elevernes og mit samspil, følelserne og hånden på skulderen, der signalerer “det skal nok gå” eller “godt arbejde”.

folkeskolen.dk 22.4.2020

Sproglærer: Sådan vurderer jeg eleverne hen imod standpunktskarakteren.

Af: Sebastian Bjerril

Tysk- og engelsklærer Mads Medom Papsø Laursen har fundet på en mere præcis og effektiv måde at vurdere sine mange elever frem mod den sidste og meget afgørende standpunktskarakter i nødundervisningstiden.

folkeskolen.dk 5.5.2020

Hvordan udvikler ’corona-tysk’ faget?

Af TINE LUND

Hvordan kan vi træne mundtlighed og skriftlighed uden lærerens tilstedeværelse? Hvordan kan vi stiladsere eleverne? Hvordan kan vi nå eleverne? Og hvordan undgår vi selv at drukne i arbejdet?

folkeskolen.dk 2.5.2020

Kunne være sjovere.

Af ANN-KRISTIN HENRIKSEN

Tysklærerforeningens bestyrelse har holdt møde. Det der presser mest på, er hvordan vi klarer vores arbejde. Og en sørgmodighed over alle de oplevelser vi går glip af, både fagligt og privat her i foråret 2020.

folkeskolen.dk 1.5.2020

Tysk, som lyder sødt.

Af ANN-KRISTIN HENRIKSEN

Et barn taler med sin Oma. Unge hygger sig. Man oplever et sprog som bruges i sympati, og det giver lyst til at være med, mener den franske tysklærer Franck Deburre. Derfor er det en hjertesag for ham at arbejde for udvekslingsrejser til sine elever. Han fortæller også om undervisning i Frankrig og om gamle mystiske breve.

folkeskolen.dk 18.4.2020

Det er uendeligt vigtigt, at danskere kan tysk og orienterer sig mod Tyskland.

Af: RITT BJERREGAARD fhv. politiker, forfatter

Det kan ikke nytte, at vi danskere kun orienterer os mod den engelsktalende del af verden. Vi har brug for et tæt forhold til Tyskland.

Ritt Bjerregaard (f. 1941) er tidligere EU-kommissær og socialdemokratisk minister og overborgmester i København. Hun er uddannet lærer og er forfatter og medforfatter til en række bøger.

jyllandsposten.dk 29.11.2018

Et boost bag skærmen.

Erika Wünsche, Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Jeg lærte det hurtigt - det der med Meet, Hangout, ZOOM, Skype og hvad der ellers findes af online mødesteder - og jeg opdagede også noget ret godt i alt det nye.

folkeskolen.dk 4.4.2020

Bewegung muss sein

Af Flemming Nygaard

Med folkeskolereformen fra 2014 blev det lovmæssigt fastlagt, at eleverne i gennemsnit skal bevæge sig 45 minutter i løbet af en skoledag. Jeg er ikke i tvivl om, at mine kolleger under normale omstændigheder gør, hvad de kan for at eleverne i dagligdagen får sig bevæget også i tysktimerne, men hvad gør man i en corona tid, hvor eleverne ”kun” er med online?

folkeskolen.dk 6.4.2020

Strategisk arbejde med fremmedsprog åbner for lokale ’sprogstrategier’.

Af: TINE LUND

Er der gennem de foreløbige bevillinger fra National Center For Fremmedsprog til udviklingsprojekter kommet nogle gode og brugbare anbefalinger i forhold til at arbejde med en egentlig sprogstrategi enten kommunalt eller på den enkelte skole?

folkeskolen.dk 30.3.2020

Podcast om grammatik.

Af: Magnus Jensing Hune

Som regel er grammatik ikke til diskussion. Kasus er kasus, og sådan er det.

folkeskolen.dk 27.3.2020

Ro i klassen.

Af Erika Wünsche

Første uge efter vi gik hjem fra skole og indtil videre ser det ud til at der er vilje og arbejde i eleverne. Også i fremmedsprog.

folkeskolen.dk 22.3.2020

Tysk TV: Betimeligt tiltag for hele familien.

Af: CARL KINZE

I denne corona-tid trænger vi vist alle til en ak så afgørende afledning. Som kærkommen afveksling er der nu mulighed for at slippe de mange individuelle devices og i familiens skød samles foran én enkelt skærm i stedet. Det gælder om at udnytte denne mulighed, så hermed min opfordring: Se at få set mere tysk TV sammen. Sammen betyder her selvfølgelig udelukkende indenfor egen smittekæde. Altså ingen fysiske besøg udefra. De voksne kan få genopfrisket eventuelle hvilende tysksproglige kompetencer og børn og unge kan legende let lære mere af vores nabosprog. En sprogrejse mens vi venter på at komme tilbage til en normal hverdag.

folkeskolen.dk 21.3.2020

"Hos os har vi aftalt, at eleverne skal arbejde fire timer om dagen"

Af: Sebastian Bjerril.

Vi har taget hul på dag 2 i, hvad der kan vise sig at blive rigtigt mange dage derhjemme for landets elever og lærere. folkeskolen.dk/tyskfransk har talt med to tysklærere om, hvilke planer de har lagt for den kommende tid.

folkeskolen.dk 17.3.2020

Kære tyskkollega.

Af Flemming Nygaard

Netop nu er det en oplagt mulighed at undersøge, hvad clio, gyldendal-uddannelse og Alinea udbyder elektronisk til tyskundervisningen. Måske har dine elever allerede adgang til den hjemmeundervisning, du tilbyder. Alligevel vil det være oplagt – med mindre du allerede har det grundlæggende kendskab – at få hold på, hvilke muligheder der er.

folkeskolen.dk 14.3.2020

Ikke engang uddannelseslederne tør tale om værdien af at kunne tale fremmedsprog.

folkeskolen.dk 12.3.2020

Ikke engang uddannelseslederne tør tale om værdien af at kunne tale fremmedsprog.

Det er bekymrende, at selv personer centralt placeret i uddannelsessystemet ser sprogkundskaber som et instrument og ikke udviser forståelse for den store kulturelle betydning af at mestre fremmedsprog, skriver professor emeritus Per Øhrgaard i dette debatindlæg

Per Øhrgaard er professor emeritus og medforfatter til bogen Sprogløse verdensborgere.

information.dk 12.3.2020

Formål for og med tysk.

Af Flemming Nygaard

Som bekendt har Børne- og Undervisningsministeriet i samarbejde med Danmarks Lærerforening, Kommunernes Landsforening, Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen afholdt en række fagmøder landet over til fagmøder med det formål at understøtte skolernes og kommunernes arbejde med at udvikle den pædagogiske og faglige kvalitet i undervisningen. På møderne har folkeskolens og fagenes formål været centralt. I bloggen forholder jeg mig til indhold og fagets formål.

folkeskolen.dk 9.3.2020

Mangel på tysk- og fransklærere.

Hundredvis af sproglærere går snart på pension, og alt for få er klar til at erstatte dem.

Mere end 25 procent af tysklærerne i gymnasiet er i dag er 57 år eller derover og går pension inden for de næste ti år. Hvis ikke flere unge søger ind på sproguddannelserne, vil fremtidens Danmark mangle vigtige sprogkompetencer, skriver formandskabet for Danske Universiteters Rektorkollegium og formanden for Danske Gymnasier i dette debatindlæg.

information.dk 7. marts 2020

Skolekom er død – længe leve emu-respons.

Af FLEMMING NYGAARD

På Undervisningsministeriets fagmøde om Fælles Mål, de nye læseplaner og undervisningsvejledninger i Aarhus blev der i workshoppen for fremmedsprog blandt andet henvist til skolekoms afløser: emu-respons. I indlægget henvises der blandt andet til, hvad forandringen fører med sig, og der gives ideer og inspiration til en drøftelse af, hvad blandt andet et kommunikativt og funktionelt sprogsyn er.

folkeskolen.dk 6.3.2020

Ph.d.: Vis eleverne, at dansk er et sprogfag.

Af: Sebastian Bjerril.

Det ligger et stort potentiale i at gøre det tydeligere for eleverne, at dansk faktisk er et sprogfag. For det gør undervisningen i de almindelige sprogfag nemmere, konkluderer ny ph.d. om sproglæring.

folkeskolen.dk 3.3.2020

Henrik Dam Kristensen: " Jeg synes ikke, vi er gode nok til i Danmark at prioritere sprog.”

Flemming Nygaard

DK4 sendte onsdag den 26. februar 2020 en udsendelse ”Dansk tysk med Matlok”. I programmet mødes Siegfried Matlok med Folketingets formand Henrik Dam Kristensen på hans kontor på Christiansborg. I udsendelsen samtales bl.a. om Dam Kristensens forhold til tysk og Tyskland.

folkeskolen.dk 27.2.2020

Hvordan manifesterer folkeskolens formål sig i den daglige tyskundervisning?

Af Tine Lund

Jeg var tilmeldt Børne- og Undervisningsministeriets Fagmøde om Fælles Mål og de nye læseplaner og undervisningsvejledninger d. 25. februar 14-17 i København med deltagelse i workshop for fremmedsprog.

folkeskolen.dk 25.2.2020

Ick bin een Berlina!

Af Flemming Nygaard

I denne blog bliver du præsenteret for ideer til arbejdet med berliner dialekt – Berlinerisch – i den daglige undervisning. I tilgift får du også den undervisningsministerielle baggrund fra Faghæfte Tysk for, hvorfor det er vigtigt også at beskæftige sig med den side af sproget.

Downloads Wörterbuch

folkeskolen.dk 20.2.2020

Hvad skal vi med tysk?

Af Flemming Nygaard

Forlaget Alinea har udsendt en podcast i rækken Didaktor. Nedenstående podcast beskæftiger sig med spørgsmålet ”Hvad skal vi med tysk?” I udsendelsen medvirker lærere og elever fra Hårup Skole ved Aarhus samt centerleder ved Det Nationale Center For Fremmedsprog, Vest Hanne Wacher Kjærgaard. Endvidere medvirker forfatter Knud Romer, der er med på en telefonsamtale. Han uddyber, hvad han mener, når han siger, at vi får verden foræret på ny, hver gang vi lærer et fremmedsprog.

folkeskolen.dk 18.2.2020

”Jeg har mere overskud i min undervisning, fordi jeg er helt hjemme i sproget”

Af: Sebastian Bjerril.

Man kan levere en bedre undervisning, når man føler sig hjemme i sproget. Sådan lyder det fra tysk- og engelsklærer Bjarne Czelot, der selv er født og opvokset i Tyskland.

folkeskolen.dk 18.2.20220

Solopgang over Berlin – skal du også opleve det?

Af Flemming Nygaard

Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLFG) arrangerer i år en pædagogisk-faglig oplevelsesrejse til Berlin i dagene 22. – 24. oktober. At Berlin er en rejse værd, kan der ikke herske tvivl om. Er man i tvivl, bør man læse forfatteren Sissel-Jo Gazans bog ”Vi Elsker Stadig Berlin” fra Politikens forlag, hvor hun åbner en skatkiste af oplevelser, der rækker ud over, hvad den gængse gæst i Berlin kender til. Sissel-Jo Gazan har tidligere inspireret TLFG under besøg i Berlin. Denne gang går foreningen derfor nye veje.

folkeskolen.dk 17.2.2020

Deutsche Auslandsgesellschaft.

Unser Angebot 2020 für Nordeuropa: Dänemark, Färöer, Finnland, Island, Norwegen, Schweden

Zusätzlich gibt es wenige Plätze zu gleichen Bedingungen auch für Deutsch-Lehrkräfte aus Belgien!

Zwei Kurse "Deutschland und die Deutschen heute" (je zwei Wochen), sieben Kurse "Aktuelle Landeskunde intensiv" (je eine Woche) zu verschiedenen Schwerpunkten sowie ein Hospitationsaufenthalt zum "Schulalltag in Norddeutschland" (eine Woche).

Informationen zu den Angeboten, der Bewerbung und den jeweiligen Kosten unter https://deutausges.de/…/d…/2020_Ausschreibung_Nordeuropa.pdf [PDF-Dokument]

Wir freuen uns auf Bewerbungen bis zum 01. März 2020!

Palles tyske sprogcafé.

Af Erika Wünsche.

Autobahn, Sauerkraut, Bundesliga……vi kender det, og selvom tysk er, og har været en fast del af en skolegang, er det ikke altid, at tysk falder danskere nemt, og hvis man gerne vil føre en samtale med en tysker, hvad gør man så?

folkeskolen.dk 9.2.2020

Debat: Nødråb - red det tyske sprog i Danmark nu

Af Lykke Friis, ph.d. og direktør i Tænketanken Europa

Sprog: Jeg glemmer aldrig en stor klimakonference i Bonn, hvor jeg som klimaminister repræsenterede de danske farver. Kansler Angela Merkel var mødeleder, og jeg besluttede mig for at indlede mit indlæg på tysk.

fyens.dk 4.2.2020

Skole sender tysk-talenter på det lokale gymnasium

Af: Sebastian Bjerril

I to år har de dygtigste elever fra tysktimerne på Nordskovskolen i Haslev taget turen hen til det lokale gymnasium for at have tysk på et særligt højt niveau. Lærerne bag ideen kan næsten ikke få armene ned af begejstring over det faglige udbytte.

folkeskolen.dk 4.2.2020

Hvem vil sponsorere sprogene?

Af ERIKA WÜNSCHE

Vi har hørt det før; “Ingeniører, der taler tysk, er i høj kurs i de danske erhvervsvirksomheder” og “der er brug for unge med sproglige kompetencer”.

folkeskolen.dk 2.2.2020

23 STARTEDE PÅ TYSK I 2019, OG DET ER ALT, ALT FOR FÅ.

Sprog — Dansk Industri er bekymret for det lave antal kandidater, der uddannes i tysk, for Tyskland er Danmarks største handelspartner. Professor siger, at den politiske nedprioritering af Humaniora har ramt faget hårdt.

Af Anna M.C. Swann

Studenterreporter

Uniavisen

Københavns Universitet - Uafhængig af ledelsen

Aarhus-skole har lavet sin egen sprogstrategi – og vil gerne dele den med andre.

Af: Sebastian Bjerril.

Lærere og ledelse på Skovvangskolen har en ambition om at løfte sprogfagene. Derfor har skolen udarbejdet en sprogstrategi, som skolen vil dele med andre skoler.

folkeskolen.dk 28.1.2020

At lære tysk gennem kodning.

Af STINA ODGAARD-SABALLY

Kan man bruge STEM-kompetencer i sprogundervisning? Det mener Sølvi Domsten lærer på Skolen på Islandsbrygge. Hun drømmer om, at elever skal lære programmeringssprog fra de små klasser, fordi de skal lære at bruge sproget ligesom dansk og engelsk. Kodning bruger hun i tyskundervisningen, for at give eleverne en forståelse for sprogets betydningsbærende byggeklodser. Og lære dem, at lære af deres fejl.

folkeskolen.dk 24.1.2020

Hvorfor tysk? – Derfor!

Af Flemming Nygaard

Nu og da får vi som tysklærere spørgsmålet: Hvorfor skal vi lære tysk? For os, der holder af sproget, og som arbejder med det i dagligdagen, og som måske har relationer af forskellig art i Tyskland, er det indlysende. Vi har på egen krop oplevet, hvad det vil sige og indebærer. For at belyse at der er et reelt behov, har jeg i det nedenstående sammenstrikket en række udtalelser fra enkeltpersoner, der af forskellige grunde finder nytte i at kunne tysk. Endvidere refereres der nederst i bloggen til en analyse, hvor Dansk Industri peger på behovet for dobbeltkompetencer i fremmedsprog.

folkeskolen.dk 24.1.2020

SkoleKom er død. Så hvad gør vi nu?

Af Janne Skovbjerg

Hvor får man egentlig fat i en læringskonsulent? Hvor får man faglig inspiration. Og hvordan er det nu lige med de nye læseplaner og undervisningsvejledninger?

Som bekendt er SkoleKom nu en sagablot. Men hvor får man så viden om, hvad der rører sig? Og hvordan får man svar på sine spørgsmål? En af måderne er at gå på emu.dk

folkeskolen.dk 21.1.2020

Tyske sprogkurser for elever.

Af: Erica Wünsche.

Kære fagkolleger. Jeg gør hermed opmærksom på en fantastisk mulighed for jeres elever til lære mere tysk sprog og kultur i sommerferien.

folkeskolen.dk 19.1.2020

Klasse Deutsch.

KLASSE DEUTSCH: Blandt de nominerede dokumentarfilm til Deutscher Filmpreis 2020 er denne skildring af hverdagen i Ute Vecchios modtageklasse B206 i Köln, hvor udenlandske elever med meget forskellig baggrund skal gøre sig klar til at begå sig i det tyske skolesystem....

https://vimeo.com/265025591

Adskilt - Genforenet - Efterladt

DKSyd har lanceret en første video af en planlagt serie om 2020: "Adskilt - Genforenet - Efterladt:

https://www.youtube.com/watch…

Godt nytår – for tysk?!

Af FLEMMING NYGAARD

Faget tysk har trange kår i Danmark, og som det fremgår af nedenstående indlæg, vil det tage 15 år, inden en elev fra grundskolen når frem til at vælge tysk på en af de videregående uddannelser. Hertil kommer, at der er alt for få elever, der vælger tysk i gymnasiet.

folkeskolen.dk 1.1.2020

Magi i klasseværelset.

Af Gitte Ladegaard

Meningsfuld tyskundervisning, der batter.

En artikel om et inspirerende samarbejde mellem folkeskolen og det lokale gymnasium.

Ved Gitte Ladegaard, tysklærer på Nordskovskolen, Haslev og Mona Heide Petersen, tysklærer, Haslev Gymnasium, december 2019

folkeskolen.dk 27.12.2019

Hvor er diplomprojekterne om ”de andre fag”?

Opdateret: 4 dage siden

Af Thorkild Thejsen.

Politikere taler og skriver om ”fagligt løft, dannelse og frihed”. Men når det gælder pædagogiske diplomuddannelser, er det tilsyneladende en ensrettet kommunal skolepolitik, økonomien og stram styring af skolelederne, der bestemmer, at der stort set kun skal uddannes læse-, matematik- og læringsvejledere.

backend.folkeskolen.dk/~/3/7/laererkommisionsrapporten.pdf

Farvel til SkoleKom: Så meget er aktiviteten faldet.

Af: Andreas Brøns Riise.

Til nytår lukker lærernes virtuelle mødested SkoleKom, efter aktiviteten på portalen i flere år har været dalende. Det er et tab, at der nu ikke længere er et landsdækkende netværk for lærere, mener foreningen for PLC-medarbejdere. Se i artiklen, hvordan du gemmer dit materiale fra SkoleKom.

folkeskolen.dk 13.12-.2019

Sprogforsker: Få kommuner er kommet i gang med at lave sprogstrategier.

Af: Sebastian Bjerril.

Selvom kommunerne opfordres til at udarbejde lokale sprogstrategier, er det ikke ret mange, der har taget opfordringen til sig. Det fortæller en sprogforsker på det Nationale Center for Fremmedsprog.

folkeskolen.dk 17.12.2019

Tysk fra 3. klasse? Hvis de kan i Aabenraa, så kan vi også i Aalborg.

Artiklen er udarbejdet af Steen Ammundsen, tysklærer Vestbjerg Skole.

Hvordan kan der undervises i tysk fra 3. klasse, når der ikke findes noget undervisningsmateriale til den tidlige sprogstart? Med inspiration fra projektet Tidlig tysk fra Aabenraa og Tønder Kommune tages der på Vestbjerg Skole i Aalborg afsæt i lærernes entusiasme og engagement for tysk, og det kobles med elevernes nysgerrighed.

emu.dk 13.12.2019

Ord og u-ord.

Af Erika Wünsche.

Med årets ord bliver der sat fokus på sproget og ikke mindst på det, der optager os.

folkeskolen.dk 14.12.2019

 

Sammen styrker vi sprog - fokus på didaktik i brobygning mellem tysk- og fransklærere i folkeskolen.

Af Nina Hauge Jensen

Risskov Gymnasium i Århus havde taget initiativ til at lade over 100 folkeskolelærere og gymnasielærere mødes til dialog om mundtlighed i sprogundervisning.

folkeskolen.dk 22.11.2019

Københavns Universitet opretter master i fremmedsprogsdidaktik

Hvad foregår der i hovedet på elever, når de skriver og læser en tekst, og hvordan kan elevernes sproglige læring kobles til deres kulturelle og indholdsmæssige læring? Det er nogle af de spørgsmål, som en master på Københavns Undervisitet vil forsøge at svare på.Hvad foregår der i hovedet på elever, når de skriver og læser en tekst, og hvordan kan elevernes sproglige læring kobles til deres kulturelle og indholdsmæssige læring? Det er nogle af de spørgsmål, som en master på Københavns Undervisitet vil forsøge at svare på.

folkeskolen.dk 11.12.2019

 

Undersøgelse: Se hvordan tysklærerne vurderer eget tysk-niveau

Af: Sebastian Bjerril

I en ny undersøgelse har tysklærerne svaret på, hvordan de oplever deres eget didaktiske og sproglige niveau. Lektoren bag undersøgelsen håber på, at resultaterne bliver startskuddet til udviklingsprojekter, der kan styrke faget.

folkeskolen.dk 10.12.2019

Tysk er meget nemt……..

Af: Erica Wünsche.

Man stabler en masse verber op til sidst i sætningen - og sådan er det hele vejen igennem.

Storm P’s elegante ironi om at lære fransk, har jeg lavet lidt om til min egen version om det at lære tysk -  som man som forældre kunne have et lidt anstrengt forhold til.

folkeskolen.dk 78.12.2019

Sprogbiografier som redskab i begynderundervisningen i tysk og fransk

Af: Sebastian Bjerril

Hvordan udnytter man, at eleverne allerede kender til flere forskellige sprog, når de tager hul på at skulle lære tysk eller fransk? Det sætter et nyt projekt fokus på.

Hvilke sprog og kulturer kender jeg? Hvorfor vil jeg lære et sprog? Og hvordan har jeg lært andre sprog?

Det er nogle af de spørgsmål, man som sproglærer kan få eleverne til at tænke over, når man arbejder med sprogbiografi.

folkeskolen.dk 9.12.2019

Genau! – hvad du bør lytte til

Af Flemming Nygaard

Faget tysk er trængt i uddannelsessystemet. Gymnasieeleverne vælger det fra. Vi beklager os over, at der trods Nabokanalernes tilbud er for få tyske film til rådighed. Informationer om, hvad der sker i Tyskland her og nu, er en mangelvare på medieområdet som helhed. Det er derfor herligt, at der nu med den nye Radio4-kanal er kommet et fast indslag med programmet ”Genau”, der sendes på Radio4 tirsdag fra kl. 13-14. Programmet kan downloades som podcast, og det bør du som tysklærer gøre, så du kan følge med i, hvad der sker i Tyskland netop nu. Informations tysklandskorrespondent Mathias Sonne har i Information beskrevet programmet, og har givet undertegnede blogger tilladelse til at citere uddrag af hans indlæg den 04.12.2019.

folkeskolen.dk 8.12.2019

Vejledning til folkeskolens prøver i faget tysk – 9. og 10. klasse

Udgivet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2019

Hent Prøvevejledning tysk FP9 (pdf)

Hent Prøvevejledning tysk FP10 (pdf)

Fokus på det tyske sprog i radioen

Af Erika Wünsche

I anledning af den store udstilling "Tyskland" sætter Klog på Sprog fokus på, hvor stor en rolle det tyske sprog spiller for det danske. Knud Romer og Lykke Friis er de tysk-begejstrede gæster og publikum består af 200 gymnasieelever med tysk på skemaet.

folkeskolen.dk 4.12.2019

Tale til åbning af Nationalmuseets Tysklandsudstilling fredag d. 8. november 2019

Af kulturminister Rasmus Prehn.

 

Deres majestæt Dronningen,

Aussenminister Herr Heiko Maas,

Deres excellencer,

Ærede gæster, Sehr geehrte Gäste, Distinguished guests.

 

Min gode kollega og tidligere kulturminister Bertel Haarder sagde ofte, at i dansk kultur var det meste og det bedste kommet sydfra, fra Tyskland: Reformationen, arbejderbevægelsen … og juletræet.

 

Det er sjovt. Men det er også sandt, for Danmark er forbundet med resten af verden. Og vi er især forbundet med vores store nabo mod syd – vores vigtigste handelspartner og den nation, som vi har de stærkeste kulturelle bånd med, når vi ser bort fra de nordiske lande.

 

For hvad ville den danske folkekirke være uden Luther?

Hvad ville dansk litteratur være uden Goethe?

Og hvad ville dansk fodbold være uden Sepp Piontek?

 

Men også den anden vej. Tyskerne har i mange år taget vores litteratur, vores film og vores musik til sig. Og alle mulige andre ting i øvrigt. Tyskland er Danmarks vigtigste handelspartner og største eksportmarked (eksporten til Tyskland udgør 13 pct. af den samlede danske eksport).

 

Derfor er det også med stor glæde at jeg i dag er med til at åbne udstillingen ”Tyskland” her på Nationalmuseet i anledningen af murens fald for 30 år siden. (Det var 9/11 1989 om aftenen, at østtyske grænsevagter åbnede muren).

 

Jeg husker, da jeg som dreng så Berlinmuren falde på fjernsynet. Og få år senere så jeg Danmark vinde 2-0 over Tyskland i EM-finalen i 1992. Det var gode tider :-)

 

Udstillingens enkle navn ”Tyskland” rummer en meget kompleks historie.

Længe før Tyskland blev en politisk stormagt var Tyskland en kulturel stormagt. Landet af ”digtere og tænkere” – ”Dichter und Denker”, som man siger. Fra trykkekunsten til Bauhaus. Fra Bach til Beethoven.

 

Vi skal i Danmark blive endnu bedre til at få øje på vores store nabo mod syd. Derfor bør denne her udstilling være pligtbesøg for alle danskere og alle skolebørn.

Heldigvis er denne udstilling bare én ud af mange forskellige muligheder for at udvide vores horisont i forhold til Tyskland – og omvendt.

 

I 2020 fejrer vi et langt venskab med Tyskland. Senere i dag præsenterer den tyske udenrigsminister Hr. Heiko Maas og min kollega, udenrigsminister Jeppe Kofoed det dansk-tyske venskabsår 2020 og over 100 events i både Danmark og Tyskland.

 

I Danmark kan vi blandt andet opleve en af Tysklands vel nok største dramatikere og forfattere – Bertolt Brecht – opført på Det Kongelige Teater (Antikrigsstykket ”Mutter Courage og hendes børn”).

 

Og i Tyskland får de besøg af Bertel Thorvaldsen. Ikke fysisk. som dengang Thorvaldsen bogstaveligt talt gik sin sejrsgang gennem Europa og lavede kunstværker for både Paven, Napoleon og Ludwig I. Men i form af en særlig udstilling, som vises på glyptoteket i München.

 

Og så er der jo Genforeningen, som vi også fejrer i 2020. 100-året for Sønderjyllands genforening med resten af Danmark og et eksempel på fredelig sameksistens på tværs af kulturer.

 

Jeg begyndte med at nævne juletræet, som et eksempel på tysk kultur, vi har taget til os. Men faktisk er et juletræ også gået den anden vej. H. C. Andersen skrev nemlig i sine dagbøger, at han var lidt ærgerlig over, at brødrene Grimm ikke kendte navnet på ”den eneste i Norden, der fortæller eventyr” – altså ham selv.

Men som alle eventyr endte historien lykkeligt, da han nogle år senere kunne læse netop ”Grantræet” højt for de to brødre. Og dén historie kunne de godt lide!

Mange tak.

Juleidéer til tysk

Af Erika Wünsche.

I Tyskland ligner julen den danske – og dog.

Jeg har her samlet lidt juleidéer til december. Der er lidt Adventkalender fra Grenzgenial og Feste feiern fra Goethe-Instituttet. Begge dele lige til at bruge i det omfang man har lyst eller tid til. 

folkeskolen.dk 30.11.2019

Über alles - überall oder über allem?

Carl Kinze

Det er åbenbart svært at forlade den vante rille, fordi når den nuværende tyske nationalmelodi afspilles ved officielle begivenheder, sker det ret tit, at den i danske medier forkert benævnes ”Deutschland, Deutschland über alles”. Nej, indgående viden om den tyske nationalsang blomstrer ikke just i Danmark. Mindre floromvunden skulle man måske bare fastslå, at visse fordomme endnu ikke er visnet bort. Med fare for at få betegnelsen ”Über-besserwisser” smidt efter, vover jeg dog pelsen i nedenstående ”belæring”.

folkeskolen.dk 25.11.2019

Aalborg Universitet lukker ned for tysk og spansk.

Af: Sebastian Bjerril

Fra næste sommer stopper Aalborg Universitet med at optage studerende, der ønsker at læse tysk eller spansk. Optaget har været for lavt, lyder det fra Aalborg Universitet.

 

Det bliver ikke længere muligt at læse tysk eller spansk på Aalborg Universitet. Foto: Aalborg Universitet .

folkeskolen.dk 25.11.2019

Sammen styrker vi sprog - fokus på didaktik i brobygning mellem tysk- og fransklærere i folkeskolen.

Af Nina Hauge Jensen.

Risskov Gymnasium i Århus havde taget initiativ til at lade over 100 folkeskolelærere og gymnasielærere mødes til dialog om mundtlighed i sprogundervisning.

folkeskolen.dk 22.11.2019

Forpligtende sprogstrategi haster.

Af ERIKA WÜNSCHE

"Det er på tide, at politikerne kommer på banen og sørger for finansiering af de små, men samfundsmæssigt vigtige sprogfag...."

folkeskolen.dk 24.11.2019

Mød mig på café!

- sammen med dit barn!
Af TINE LUND

Café

Noget nyt afprøves på min skole. To eftermiddage fra 14-17. Nogle havde hørt, man kunne mødes på café eftermiddage omkring speed-talking med børn og forældre. Man slår hele overbygningen sammen og alle faglærere er til stede. Forældre booker en ledig cafe-tid og får syv minutter med det antal af barnets faglærere, man har lyst til at snakke med. Efter 7 minutter lyder et signal, tiden er gået, og alle rejser sig og skifter til nyt cafébord. Modellen er sikkert kendt mange steder, men for mig var den ny.

folkeskolen.dk 19.11.2019

Tyskland på museum: en anmeldelse.

Af CARL KINZE

Så åbnede den længe imødesete udstilling på Nationalmuseet om Tyskland med den praktiske, kvadratiske og gode titel TYSKLAND. Udstillingen stiller ikke de store krav til tyskkundskaber, da det tyske sprog stort set er fraværende.

folkeskolen.dk 19.11.2019

Spændende særudstilling ”Tyskland” på nationalmuseet – nu også med opgaver!

Af FLEMMING NYGAARD

Nationalmuseets nye udstilling viser det bedste, som Tyskland har at byde på. Goethe, Bauhaus, Gutenberg, Volkswagen, Richter og meget mere. I århundreder var det vores nabo i syd, som gav os poesien, frie tanker og landvindinger i videnskaben og industrien. Men krige adskilte os fra naboen, og det kulturelle fællesskab blev fremmedgjort og gik i glemmebogen.

folkeskolen.dk 17. 11.2019

Kan 9. klasse elever lide tysk?

Af Flemming Nygaard

En arbejdsgruppe bestående af Anne-Marie Fischer og Petra Daryai-Hansen, der begge underviser inden for læreruddannelsen i henholdsvis Aalborg og København, har med støtte fra det Nationale Center for Fremmedsprog fået mulighed for at iværksætte en undersøgelse af elevernes holdning til og motivation for faget tysk. Det bliver interessant at se de endelige resultater, der vil blive behandlet efter undersøgelsens afslutning, der går fra nu og frem til den 20.12.2019. Der skal herfra lyde en kraftig opfordring til, at eleverne deltager i undersøgelsen. Jo flere der deltager, jo bredere bliver muligheden for at få et reelt billede af elevernes holdninger.

folkeskolen.dk 15.11.2019

Rød løber er rullet ud.

Af Tine Lund

Der er politi udenfor. Folk står i deres pæneste tøj. Uden for indgangsdøren er opsat et stykke fra Berlinmuren - anledningen er åbningen af særudstillingen ’Tyskland’.

Åbningen er en markering af Venskabsåret 2020 mellem Danmark og Tyskland og markerer samtidig både 30 år for murens fald samt 100 året for Genforeningen af Sønderjylland med Danmark. Udstillingen ’Tyskland’ er udlånt fra British Museum i London.

folkeskolen.dk 9.11.2019

En ny mental mur på vej?

Af CARL KINZE

Året 2020 er udnævnt til dansk-tysk venskabsår for at fejre 100-året for den fredelige genforening af Sønderjylland med resten af Danmark og selvfølgelig for at understrege det gode og jo genetablerede naboskab. Der er i denne anledning planlagt en lang række kulturbegivenheder. Desværre synes det tyske sprog at være pillet ud af ligningen mange steder i Danmark, når man lige ser bort fra grænselandet Det kan man måbe over, ja det kan gøre en helt målløs. Er toget ved at være kørt og er vi på vej til at blive ”sprachlose” danskere i en ”utysk” fremtid? Er danskernes tyske tunge ved at blive gjort tavs? Skal tysk i tale og tekst nu forstås ad en engelsk omvej?

folkeskolen.dk 9.11.2019

Jeg bliver inspireret.

Af ERIKA WÜNSCHE

Er tysk blevet moderne? Eller........

Fokus på tysk

Det er nok det dansk/tyske venskabsår 2020, der får TV til at nærmest flyde over med tyske film og serier af god kvalitet. Skrevne medier er også godt med og giver os indblik i det tyske - især det med Berlinermuren og så selvfølgelig genforeningen i 1920. Nationalmuseet er også med og viser en særudstilling om Tyskland. Den skal ses - ein absolutes Muss. Man kan kun blive inspireret og glad for al den - ja, inspiration og det fokus der er på tysk og Tyskland.

folkeskolen.dk 10.11.2019

Censorer gentager kritik: Fremtidens sproglærere er ikke stærke nok til deres sprog.

Af: Sebastian Bjerril.

De kommende engelsk-, tysk- og fransklærere tegner til at blive både motiverede og didaktisk stærke lærere, men mange af dem er ikke stærke nok til at tale det sprog, de skal undervise i. Det konkluderer årets censorrapport – nok en gang.

Læs hele artiklen her: folkeskolen.dk 19.10.2019

Brikkerne faldt på plads.

Af FLEMMING NYGAARD

På den netop afholdte Tysklærerdag i TLFG kom leder af MEMOdanmark (https://memodanmark.dk) Bjarke Toft med et indlæg om teknikker til at fastholde blandt andet ordforråd. Jeg er ikke i tvivl om, at teknikkerne vil kunne bidrage væsentligt til, at eleverne på såvel kort men ikke mindst på længere sigt fæstner og dermed udbygger deres aktive ordforråd.

folkeskolen.dk 31.10.2019

Die Schuhe erzählen…..

Af Tine Lund

Har drømt så meget om at komme med. Hun har øvet balance på mine høje hæle - men kun derhjemme. I dag skete det endelig. Jeg kom med ud. Årets fest. Jeg glæder mig enormt og håber ikke hun fortryder. En helt unik fest højt over byen for en sag, der fortjener opmærksomhed. Hendes underlige skovenner havde vist sagt, hun godt måtte gøre ’sagen’ lidt sexet. Tror, hun mener, at jeg skulle løse den opgave.

folkeskolen.dk 26.10.2019

Her bliver eleverne oftest undervist af en uddannet tysk- eller fransk-lærer.

Af: Sebastian Bjerril

Hvert år opgøres det hvor mange skoletimer, der har en faguddannet lærer ved katederet. Her kan du få overblikket over, hvor det er uddannede tysk- og franklærere, der står for undervisningen.

Læs videre her: folkeskolen.dk 22.10.2019

Zweimal - Den Tyske Ambassade i Danmark.

Af Tine Lund

Inden for kort tid var jeg inviteret til to arrangementer af Den Tyske Ambassade.

folkeskolen.dk 20.10.2019

Fokus på Tyskland.

Af ERIKA WÜNSCHE

Nationalmuseet sætter fokus på Tyskland i forbindelse med 30-året for Berlinmurens fald og det dansk/tyske venskabsår 2020.

Se mere her:

folkeskolen.dk 19.10.2019

Deutschstunde.

Af Erika Wünsche

"Vi giver jer Tyskland tilbage" og en tysk film.

Dagbladet Informations podcast-serie "Deutschstunde" med undertitlen "Vi giver jer Tyskland tilbage" er værd at lytte til og kan gøre os tysklærere og andre tyskinteresserede klogere på bl. a. tyske digtere, tyske komponister og tysk film.

folkeskolen.dk 17.10.2019

Sådan gik det de første elever, der har haft tysk og fransk siden 5. klasse.

Af: Sebastian Bjerril.

Karaktererne fra årets prøver er offentliggjort. Se hvilken af de fire prøver i tysk og fransk, som eleverne klarede sig bedre i end normalt.

Læs videre her: folkeskolen.dk 15.10.2019

Til bords, til søs og til sengs.

Af Lise Bostrup.

S'erne i her til lands, at komme til tops, at gå til bunds og til bords er uforklarlige i forhold til moderne dansk grammatik, lige som e'erne i at gå til grunde og drikke sig til døde.

folkeskolen.dk 6.10.2019

Tysk i 3. klasse: Elever kan allerede lege med tyske børn.

Af: Sebastian Bjerril

Eleverne i 3. klasse på Lyreskovskolen har haft besøg af elever fra en tysk klasse. Besøget var en stor succes. For eleverne havde ikke de store udfordringer med at lege og kommunikere med hinanden.

folkeskolen.dk 1.10.2019

30 år efter murens fald.

Af Flemming Nygaard .

Gyldendal undervisning har taget et aktuelt tema op i anledning af, at det er 30 år siden muren faldt.

folkeskolen.dk 29.9.2019

Tysk er det naturlige andet fremmedsprog.

Af Flemming Nygaard.

Der har i den forgangne uge i pressen været nogen debat om fremmedsprogenes placering i uddannelsesbilledet. Blandt andet har et indlæg på altinget.dk været genstand for diskussioner og overvejelser. Det er dejligt at konstatere, at NCFF og TLFG trækker på samme hammel, når det drejer sig om tre fremmedsprog i grundskolen. Vi er blot ikke enige om selve strukturen, der kræver en generel nytænkning og organisering af fremmedsprog i folkeskolen. En dialog som TLFG gerne bidrager med.

folkeskolen.dk 28.9.2019

 

Gode råd til sproglæreren - og til eleven

Af Erika Wünsche.

På NCFF’s nyligt afholdte konference om brobygning og sprog, blev også elever fra folkeskolen og gymnasiet samt studerende fra universitetet og professionshøjskolen’s stemmer hørt.

folkeskolen.dk 22.9.2019

Podcasts til tysk og fransk.

Af Erika Wünsche

Lyt til gode historier, udvid ordforrådet og få viden om kultur, hverdagsting og kommunikation.

folkeskolen.dk 16.9.2019

Lærer får indført tysk i 3. klasse: "Tysk og fransk burde være obligatorisk for alle"

Af: Sebastian Bjerril

Som noget helt nyt får alle elever på Vestbjerg Skole nord for Aalborg tysk allerede i 3. klasse. Tysklærer Steen Ammundsen var nemlig inspireret af Sønderborg, hvor eleverne allerede har tysk fra første skoledag.

folkeskolen.dk 17.9.2019

FIF til tyskundervisningen.

Af Carl Kinze

Der er mange gode måder at lære tysk på. Skulle man alligevel have brug for endnu et godt fif, så er netop FIF svaret. FIF står for ”Faget i faget” og jeg foreslår at bruge denne nyopfundne danske (og tyske) forkortelse synonymt med begrebet CLIL (Content and Language Integrated Learning). Når interessen for substans og indhold er tilstede og videbegærligheden derved vækkes, nedbrydes sproglige barrierer og skabes der sprogkundskaber der som en ekstra nøgle kan åbne flere og flere døre mod nye horisonter. Mit anderen Worten: Unterrichtet mit Pfiff (FIF), dann habt ihr Deutsch im Griff!

folkerskolen.dk 13.9.2019

God planlægning giver altid et godt resultat! – Projektuge med tysk.

Af Flemming Nygaard

Molsskolens tyskelever har i uge 37 haft temauge med tysk, hvor de fra mandag til fredag har arbejdet i grupper med temaerne ”Essen”, ”Berlin”, ”Musik”, ”Deutsche Erfindungen” og ”Straßenkinder”. I bloggen refereres til snak med såvel klassens lærer Stine Rung som med nogle 9. klasseelever om arbejdsform og indhold suppleret med elevholdninger.

folkeskolen.dk 12.9.2019

Svesken på disken.

Af Tine Lund.

Hvis børn og unge skal være kritiske og kreative medskabere af fremtidens digitale samfund, hvilke uddannelsesmæssige strategier skal vi så vælge?

folkeskolen.dk 11.9.2019

 

Forbered dig på Genforeningen.

Af Ulla Kjær Kaspersen

Det er vist ikke gået nogen forbi at næste år fejres 100 året for Genforeningen af Sønderjylland med kongeriget Danmark. Overalt i hele landet er der planlagt aktiviteter, for næsten alle landsdele har en historie at fortælle lige præcis omkring dette stykke danmarkshistorie.

folkeskolen.dk 9.9.2019

Et smukt sprog.

Af Erika Wünsche

Hvilket sprog er smukt? Synes vi et sprog er smukt fordi det er lidenskabeligt eller temperamentsfuldt, blødt eller hårdt, underligt eller velkendt?

folkeskolen.dk 10.9.2019

Læs det nye faghæfte i tysk her

Faghæfte-Tysk.pdf

 

Det der ikke interesserer, giver ingen mening

Af FLEMMING NYGAARD

Den 5. september 2019 afholdt CFU, Aarhus Årets Tysklærerdag 2019. Det blev en dag med teoretisk og praktisk input, så deltagerne var godt klædt på til at give en inspirerende undervisning. Oplægsholderne var lektor Jette von Holst Pedersen med ”Sinnvolles Unterrichten – det skal give mening!” og Mona Kjær, Heidi Mølgaard og Helen Sørensen fra ”Das deutsche Haus” i Sindal. Der vil ikke i denne blog være muligt at gå i detaljer, men lad mig fremhæve et par punkter, der også for ikke deltagere kan give anledning til overvejelse.

Tilmeldingsfrist er den 25. september 2019.

Downloads

Faghæfte-Tysk.pdf

folkeskolen.dk 9.9.2019

Drikke fra Sydslesvig

Af Hans Christophersen (Junghans)

 

FARISÆER

En farisæer, på tysk Pharisäer, er en kaffedrik, der svarer til 'Irish Coffee', men hvor den irske kaffe er med whisky, skal en farisæer laves med flensborg-rom.

Ved en barnedåb i 1869 på øen Nordstrand i det vestlige Sydslesvig blev der serveret kaffe med rom; men det var den puritanske præst meget imod, så til ham var der kaffe uden rom. For at dække over forskellen og romduften var der et lag flødeskum oven på kaffen. På et tidspunkt blev nogle krus forbyttet, og præsten fik et krus med rom. Da han således opdagede, hvad der foregik, udbrød han: I farisæere. Det har drikken så heddet siden.

Når først flødeskummet er lagt på, røres der ikke rundt; og man siger ikke skål.

Brun kandis opløses i hed, stærk kaffe. En tredjedel af drikken er brun flensborg-rom, eller på restaurant: 4 cl. Mindre er svindel.

 

TOTE TANTE

En Tote Tante, i Sønderjylland også: Død Tante, er den tilsvarende drik, hvor der er anvendt kakao i stedet for kaffe; men stadig med rom og flødeskumstop. Det skal være flensborg-rom; og det er ikke det samme som lumumba, for det er med fransk cognac. Navnene skifter med spiritussen.

Både Pharisäer og Tote Tante fås overalt på Sydslesvigs vestkyst. Serveres sædvanligvis i høje krus og kun undtagelsesvis i (lave) kopper.

Der er mindst to legender om oprindelsen til navnet Tote Tante.

Den ene historie er parallel til farisæer-historien og er fra Nordstrand, hvor den gamle friserkvinde Tante Elfriede blev begravet, hvorefter der blev serveret kakao med rom og flødeskum.

Den anden forklaring er fra vadehavsøen Før, hvorfra en friserpige var udvandret til Amerika, hvor hun døde mange år senere. Da man fik åbnet testamentet, konstaterede man, at hun ønskede at komme hjem til Nordfrisland; men desværre var der ikke penge nok i boet til hjemtransporten. Men så fik man en idé, for en kasse kakao skulle eksporteres til kvindens hjemstavn, Før i Nordfrisland. Nu lagde man den døde friserkvinde i kakaokassen, så hun kunne foretage rejsen som blind passager. Den døde tante kom således til at give navn til kakaodrikken Tote Tante.

 

SCHORLE

Et tredje ord, der ikke er særlig kendt i Danmark, er Schorle, hvilket er 50% drik blandet med 50% mineralvand med meget brus. Det kan vi jo selv let lave. De kendteste er Weinschorle af hvidvin og danskvand og Apfelschorle af æblesaft og danskvand; men andre safter kan også blandes til Schorle, Saftschorle.

Schorle sauer = Weinschorle (Weißwein mit Mineralwasser).

Schorle süß = Weißwein mit Zitronenlimonade, auch Arbeitersekt genannt.

Saftschorle, Fruchtschorle, Apfelschorle, Himbeerschorle etc.

 

Der, die oder das Schorle:

Meist „die“ Schorle, in Baden-Württemberg „das“ oder „der“ Schorle, in der Pfalz „der“ Schorle.

 

DE GEELE KÖM

Dette plattyske navn betyder Der gelbe Kümmel, Den gule Kommen, og denne kommenssnaps fra Hermann G. Dethlefsen giver teen en liflig smag; men den kan kun bruges til at komme i te, for drukket af snapsglas smager den af ingenting; den får først smag, når den kommer i en kop te, gerne friserte.

Gemt, men ikke glemt.

Af Mona Kjær

Husker du projektet med husketeknikker i tysk på Sønderbroskolen i Aalborg? Har det så båret frugt her et år senere?

folkeskolen.dk 8.9.2019

At få hele verden én gang til!

Af Alexander von Oettingen

Når man kan downloade apps, der spontant oversætter alle sprog. Hvorfor så lære tysk?

Sprog – Tidlig Tysk!

Sprog og skole – tættere kommer man det ikke. For hvad er skolen andet end en sprog-skole? Skolen sætter den nære og fjerne verden på begreber, så den kan læres og kommunikeres. I skolen lærer elever at give sprogligt udtryk for deres erfaringer, stemninger, erkendelser og interesser. Skolen er sproglig og læringen er sprogligt medieret.

 

Von Oettingen folkeskolen.dk 6.10.2018

Debat: Hvad gør vi med faget tysk?

Af FLEMMING NYGAARD

Tyskundervisningen skal opprioriteres, og der må politisk handling til nu, skriver konsulent Flemming Nygaard fra Tysklærerforeningen for Grundskolen.

Politiken skoleliv.dk 4.9.2019

Behøver man at kunne tysk?

Af Flemming Nygaard

Dette blogindlæg belyser en udsendelse fra DK4 ”Dansk-tysk med Matlok”, hvor Matlok i en samtale med formanden for Dansk-Tysk Selskab, Steen Bille, blandt andet samtaler om betydningen af at kunne tysk.

folkeskolen.dk 4.9.2019

Grænseoverskridende projekt på Bylderup Skole.

AF: EXPRESSBUREAUET EXPRESS3@JFMEDIER.DK

Bylderup: "Mit English kommt man durch - mit Deutsch kommt man WEITER!" - det er mantraet for tysklærer på Bylderup skole Helle Jepsen.

Derfor har hun sat gang i et grænseoverskridende projekt mellem 8. klasseeleverne på Bylderup skole og Friedjof Nansen Schule i Flensborg.

Eleverne på Bylderup skole har tysk, og eleverne på den tyske skole har dansk.

Jydske Vestkysten 26.8.2019

Das Bild der Anderen.

„Das Bild der Anderen“ ist ein internationales E-Mail-Projekt für jugendliche Deutschanfänger, das schon seit 20 Jahren für DaF-LernerInnen auf der ganzen Welt zugänglich ist. Sein Ziel ist es, die Lernenden schon nach den ersten Deutschstunden dazu zu motivieren, in der Fremdsprache Briefe (E-Mails) zu schreiben. Das „Bild“ bietet Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit zu erzählen und Fragen zu stellen, sich ein Bild von Gleichaltrigen in fremden Ländern mit anderem kulturellen Hintergrund zu machen – und sich gleichzeitig bewusst darüber zu werden, wer sie selbst sind.

Projektinfo

Hintergrundinformationen und Meinungen über „Das Bild der Anderen“, das von eSchola als eines der 100 besten E-Learning-Projekte ausgezeichnet wurde.

Mitmachen

Werden Sie ProjektmacherIn! Starten Sie ein eigenes „Bild“-Projekt. Unsere Partnervermittlung hilft Ihnen bei der Suche nach einer ausländischen Partnerklasse.

https://www.goethe.de

Enten er det totalt sprog - eller også er der slet intet sprog.

Af Bodil Christensen.

Så enkelt bliver det fremstillet, når Niels Thøgersen fra Frederiksborg Gymnasium & HF fortæller om fremmedsprogenes rolle i gymnasiet. Læs interview om, hvordan det alligevel er lykkedes ham at vælge sprog på en naturvidenskabelig studieretning, og hvorfor sprog er vigtigt for ham.

ncff.dk 13.8.2019

Jubel over nyt tysk-faghæfte: "Jeg kan slet ikke få armene ned igen"

Af: Sebastian Bjerril

Nu er de her endelig. De ventede faghæfter, der har været længe undervejs. I Tysklærerforeningen kan de slet ikke få armene ned af ren begejstring over indholdet.

Det tog sin tid. Men nu er de her langt om længe. De nye faghæfter, der har været undervejs siden Folketinget i 2017 besluttede, at de 3.170 videns- og færdighedsmål ikke længere skulle være bindende.

folkeskolen.dk 20.8.2019

Læs det nye faghæfte i tysk her

Sparre med i stedet for spare på tysk.

Af Carl Kinze.

Kan man lære et sprog digitalt? Det ville være dejligt, men det er kun de færrest forundt at gøre så. At lære sprog er en analog proces. Vi lærer ved at huske ting i kontekst og sammenhæng, ved at prøve sig frem og lære af sine fejl og ved lytte til korrekt gentagelse af ord og vendinger i læringsrummet. Det er kort fortalt principperne bag de nye læseplaner og undervisningsvejledninger for tysk, der vægter kommunikation over korrekthed.

folkeskolen.dk 19.8.2019

Så må vi klare os med Google Translate

Af Erika Wünsche.

Vi kan ende med at blive en nation af fremmedsprogs-zombier, der kun kan klare os med et dårligt oversættelsesprogram.

folkeskolen.dk 18.8.2019

Bachelorer: Der skal skabes et rum, hvor eleverne tør udtrykke sig

Af: Charlotte Westerlund.

Eleverne har fokus på karakterer og præstationer. De deltager ikke aktivt i undervisningen, fordi de er bange for at lave fejl, siger Ann Mia Hindsig og Kaja Nielsen i deres bachelorprojekt.

folkeskolen.dk 13.8.2019

Endelig: Her er de nye faghæfter, der giver lærerne øget frihed

Af: Karen Ravn

I 2017 besluttede et flertal i Folketinget at slække på bindingerne i Fælles Mål for folkeskolens fag. Men først nu, en uge efter at lærerne mødte på arbejde for at planlægge skoleåret, er de nye faghæfter klar. De afspejler et større professionelt råderum for lærerne.

"Det har været svære arbejdsbetingelser for lærerne, men jeg håber, at man på alle skoler har haft de pædagogiske og didaktiske diskussioner, som gør, at lærerne har tilrettelagt deres undervisning med de øgede frihedsgrader, som har været hensigten", siger formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening Jeanette Sjøberg, som har siddet i rådgivningsgruppen i forbindelse med arbejdet med at reducere bindingerne i Fælles Mål.

https://emu.dk/grundskole/tysk

Det gælder om at stå sammen

Bestyrelsen for Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLFG) har netop holdt bestyrelsesmøde, hvor blandt andet foreningens 10års jubilæum den 25.10.19, men også årets Tysklærerdage den 25.10.19 og 26.10.19 samt en række andre væsentlige punkter er blevet behandlet. Punkter, der viser, at foreningen lever op til sin målsætning. I blogindlægget kan du læse om, hvordan foreningen arbejder i det daglige.

Af Flemming Nygaard folkeskolen.dk 10.8.2019

Når færre taler tysk, bliver vi dummere som nation

Politiken lørdag den 10. august indeholder et debatindlæg, der bygger på et interview med professor emeritus Per Øhrgaard, der opfordrer til at gøre både engelsk, tysk og fransk obligatorisk i grundskolen.

Indlægget er meget læsværdigt.

Jeg hæfter mig bl.a. ved følgende udsagn: ”Det er ikke for tyskernes skyld, at vi skal lære tysk – det er for vores egen. For at vi er bedre rustet til at bevæge os i verden. Vi dummer os ved at være ensidigt afhængige af det engelske”.

Og ”Ifølge Per Øhrgaard er der for mange valg i skolen, og alle tre sprog burde i stedet være obligatoriske, som de var tidligere – også for at næste trin i systemet kan regne med, at det er noget, alle har været i berøring med, så man ikke hele tiden begynder forfra, påpeger han.”

vh

Flemming Nygaard

Tidlig tysk nu også i Aalborg Kommune!

Af FLEMMING NYGAARD

På Vestbjerg Skole i Aalborg kommune har lærer Steen Amundsen lagt sig i selen for, at skolen indfører tysk allerede fra 3. klassetrin. Det indebærer, at alle skolens 3. og 4. klasseselever fra skoleåret 2019 - 2020 vil blive undervist i tysk fra og med 3. klassetrin.  Ansøgningen blev efter skoleforvaltningens indstilling godkendt af kommunens skoleudvalg. Hvordan det er kommet så vidt, kan læses i denne blog.

folkeskolen.dk 21.6.2019

Pissegod undervisning

Af Flemming Nygaard.

Der skal megen pissegod tyskundervisning i grundskolen til at ændre den kendsgerning, at der i 1999 blev optaget 116 studerende på landets to største bacheloruddannelser i tysk på Aarhus og Københavns Universitet. At optaget i 2009 var 64, og at der i dag knap nok er nogen tilbage*. Det er i grundskolen, kimen lægges til den undervisning og sprogtilegnelse, der gør, at eleverne også vælger tysk i gymnasiet og derpå i de videregående uddannelser.

folkeskolen.dk 6.8.2019

Mordet på tysk er en dansk skandale

Af Mikael Jalving. Vi kan i særlig grad takke anglofile uddannelsesplanlæggere for, at interessen for tysk sprog og kultur nu ligger på niveau med indianske sprog.

Torsdag i sidste uge var en stor dag for 88.757 unge danskere, der har søgt ind på en skatteyderbetalt videregående uddannelse i Danmark. Stor glæde eller stor skuffelse. Men mest glæde: Hele 82 pct. af de 65.714 optagne er kommet ind på det studium, som var deres førsteprioritet.

https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE11524786/Mordet-på-tysk-er-en-dansk-skandale/

Obligatoriske mundtlige prøver i tysk

Af Flemming Nygaard

Jeg er taget til Tønder for at opleve, hvorledes eleverne klarer sig og forholder sig til faget tysk i en kommune, hvor de mundtlige prøver i tysk er obligatoriske. Jeg fik den 12. juni og den 13. juni mulighed for at følge eksaminationerne i tysk på henholdsvis Tønder Overbygningsskole og Løgumkloster Distriktsskole. Tønder Kommune har ansøgt om og fået tilladelse til, at alle elever i 9. klasse går op til folkeskolens afgangsprøve i mundtlig tysk. Det er Tønder kommunes mål, at kommunens elever efter en forsøgsperiode opnår et karaktergennemsnit i tysk, som minimum er på højde med karaktergennemsnittet i engelsk...

folkeskolen.dk 14.6.2019

"I kommer til at mærke, at Danmark har fået en socialdemokratisk undervisningsminister"

Af: Tobias Lauritzen.

Der var stor ros til lærerne og et ønske om samarbejde, da den nye undervisningsminister satte ord på sit nye job. Folkeskolen skal have færre test og være bedre til at rumme alle børn, lød det fra den nye minister.

folkeskolen.dk 27.6.2019

Et par interessante udsagn

Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod, besøgte mandag den 1. juli 2019 Berlin på sin første officielle rejse som udenrigsminister.

Her mødtes han med sin tyske kollega, Heiko Maas (tyske socialdemokrati, SPD), som havde afbrudt sin ferie for at tage imod den nyudnævnte danske minister.

»Det var for at signalere, at det dansk-tyske forhold er sindssygt vigtigt,« sagde Kofod efter at have spist morgenmad med sin tyske kollega og efter pressekonferencen.

To uger efter Mette Frederiksen har overtaget statsministerembedet, drager hun på sit første officielle besøg i udlandet. Det går til Berlin, hvor hun torsdag 11. juli 2019 mødes med den tyske kansler, Angela Merkel.

 

Mette Frederiksen understreger i pressemeddelelsen, der beskriver hendes rejse, hvorfor det er særlig vigtigt at præsentere de danske synspunkter og ønsker til europapolitikken for tyskerne:

"Tyskland spiller en helt central rolle i Europa og betyder utrolig meget for Danmark. Derfor er det vigtigt, at der er forståelse for danske synspunkter i Berlin, så det har været vigtigt for mig at få det her møde i kalenderen så hurtigt som muligt. Jeg håber på, at vi sammen kommer til at gøre endnu mere for f.eks. at begrænse klimaforandringerne og sikre, at alle betaler deres rette andel i skat”.

Flemming Nygaard, 6.7.2019

Elevrådsformand: Gymnasiet svigter de sproglige fag

DEBAT: Gymnasiereformen tvinger elever til at vælge naturvidenskab i stedet for sprog. Vi må spørge os selv, om det er forsvarligt, at DI og DE inviteres ind i diskussionen af gymnasiet og udbud af fag, skriver Niels Thøgersen.

altinget.dk 7.5.2019

Hvad motiverer til sprog? – del 2

Af Tine Lund

For at rette de misforståelser der utilsigtet måtte være opstået, vil jeg understrege, at mit blogindlæg ikke er et angreb på tysklærere.

Det kan min skrift i nutidsverber måske give anledning til at tro – men det var i hvert fald ikke min hensigt – tværtimod.

Jeg har også set den reviderede læseplan og vejledning under udarbejdelse – og det er flot arbejde...

folkeskolen.dk 30.4.2019

Tips: Sådan støtter du ordblinde i sprogfagene

Af: Simon Brix

Hjælp eleven til at opdage sine egne strategier fra tidligere sprogtilegnelse, lær eleven selv at forstå og anvende egne strategier for læse- og skriveteknologier og gå i dybden med få tekster. Sådan lærer ordblinde elever bedst sprog, siger en ekspert.

folkeskolen.dk 23.4.2019

Tidlig tysk

Den 2. oktober afholdt UC-Syd i Aaabenraa en konference om erfaringerne med tidlig tysk. På konferencen holdt bl.a. Karen Aarøe og Petra Darayai-Hansen nogle vægtige indlæg, der giver baggrundsstof til eftertanke. PowerPoint indslagene kan også med fordel gennemses af lærere, der ikke deltog i konferencen. Væsentlige bidrag til indførelse af tidligere tysk ikke kun i Sønderjylland. Hvorfor ikke gøre erfaringer i din kommune også? Konferencen er endvidere omtalt i dette blogindlæg: "Begyndertysk ist klasse!"

Begynderdidaktik og flersprogethed - Petra Daryai-HansenLærernes kompetencer i undervisningen i tidlig tysk - oplæg v. Karen AarøeLæremidler til tidlig tyskundervisning - læremiddelworkshop v. Karen AarøeAfsluttende perspektivering - v. Alexander von Oettingen

Tyskkursus – også i din kommune?

FLEMMING NYGAARD

Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLFG) har siden grundlæggelsen i 2009 arrangeret korte inspirationskurser for tysklærere i hele Danmark. I de seneste fire år – siden lov 409 – om lærernes arbejdstid er det imidlertid blevet vanskeligere og vanskeligere for lærerne at komme på de korte kurser. En kendsgerning som såvel faglige foreninger og centre for undervisningsmidler har måttet sande. TLFG besluttede derfor at prøve nye veje.

folkeskolen.dk 21.8.2018

Ny forskning: Stor fordel for eleverne, hvis dansk- og sproglærere ville samarbejde om grammatik

Af: Pernille Aisinger

Der er stor forskel på grammatikundervisningen for eleverne i dansk-, tysk- og engelsktimerne. Og de står selv med hele opgaven i at danne forbindelser mellem fagene. Der ligger et stor uudnyttet potentiale, siger forskerne bag et nyt dansk forskningsprojekt.

folkeskolen.dk 3.5. 2019

Tal sproget op!

ERIKA WÜNSCHE

En af grundene til at faget tysk er i krise er fordi det alt for ofte bliver “talt ned”.

folkeskolen.dk 2.3.2019

Hvad der kom ud af et puslespil

Puslespil har måske et lidt støvet ry. Men et motiv sprængt i tusindvis af stykker kan give både ro, koncentration og anledning til en masse nysgerrighed.

folkeskolen.dk. 21.2.2019

© 2019 Tysklærerforeningen for grundskolen - Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now